SPK Organizacja Byłych Żołnierzy

SPK Organizacja Byłych Żołnierzy

Nie nowina to, że człowiek w gromadzie mocniejszy. Pozostawiony sam sobie, ani o siebie zadbać często nie potrafi, ani też nie może walczyć o wszystko, co dla niego najświętsze.

 Prawda o tym większa, gdy mowa o Polakach, którym przemoc nie pozwala żyć i pracować dla Ojczyzny, w obronie której, poszli do walki z wrogiem piętnaście lat temu. Walka ta nie jest skończona do dziś. Polska poniósłszy najcięższe ofiary z wszystkich narodów kochających wolność, jest w niewoli wroga głoszącego nienawiść do wszystkiego, co dały ludzkości dwa tysiące lat kultury chrześcijańskiej. Żołnierze-Polacy zmuszeni zostali do borykania się z losem wśród obcych. Nie przestali jednak być ani Polakami ani żołnierzami, dla których dobro Polski jest najwyższym prawem. Lata wspólnych wysiłków, lata w których, nauczyli się ramię w ramię stać w szeregu, wytworzyły w nich więzy przyjaźni i koleżeństwa o których wiedzą, że są ich najlepszą siłą w tych zmaganiach z losem, które gotuje dla nich przyszłość.

Wspólność celu, którym jest Polska i wspólnota osobistej doli uczyniły więź te jeszcze silniejszą. Korzyść ze skupienia się ze starego hasła „ by trzymać się kupy, gdy jest ciężko” stanęła w parze z obowiązkiem utrzymania w nieprzerwanej ciągłości tych ideałów, które zawsze przyświecały Wojsku Polskiemu.

Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie dziś nie istnieją. Istnieją jednak ideały, w obronie których, żołnierze tej armii walczyli. Istnieje obowiązek walki o niepodległość, istnieje obowiązek krzewienia i obrony polskiej myśli, polskiego patriotyzmu i polskiej kultury. Nie ma formalnie Wojska Polskiego P.S.Z. są jednak byli polscy żołnierze, którzy musieli wyszukać dla siebie formę organizacyjną, która by ich dalej skupiała.

Z tych powodów i na tych założeniach powstało i rozrosło się Stowarzyszenie Polskich Kombatantów (S.P.K.) w świecie.

Stowarzyszenie ma na celu:

  • Utrzymywanie i realizację wśród wychodźtwa polskiego i innych społeczeństw świata idei niepodległej Polski

  • Pogłębianie spoistości narodowej i podtrzymywanie wśród członków koleżeństwa oraz więzi tradycji zespołowych, powstałych w czasie walk o niepodległość.

  • Obronę i szerzenie prawdy historycznej o wkładzie i udziale polskim w drugiej wojnie światowej

  • Stworzenie wśród ogółu Polaków zagranicą, a w szczególności wśród młodego pokolenia twórczego i dynamicznego ruchu kulturalnego, opartego na tradycji narodowej i organicznych związkach cywilizacji chrześcijańskiej.

A zatem cel ogólny – krzewienie myśli niepodległościowej i kultury narodowej.

S.P.K. daje możliwość wszystkim Polakom walczącym o wolność swej ojczyzny zwarcia i skoordynowania swych wysiłków w oparciu o tradycje koleżeństwa i solidarności żołnierskiej nie wpływając w niczym na osobiste poglądy swych członków.

S.P.K. daje pomoc w pokonywaniu trudności życia wśród obcych, chce zachować w nieskażonej formie nic życia kultury polskiej, chce umożliwić przetrwanie Polakom czasu, który ich dzieli od powrotu do Wolnej i Niepodległej Polski.

Powodzenie pracy S.P.K. zależy od samych Kombatantów. Gromada bowiem, silna jest jednostkami.

Zapisz się na członka S.P.K.!

Program pracy S.P.K. Koła nr.6 w Edmontonie na maj i czerwiec 1956

6 maja – Udział w Akademii 3 maja

7 i 8 maja – Udział w kiermaszu międzynarodowym

13 maja – Urządzenie wspólnie z S.P.O.O Akademii rocznicy śmierci I Marszałka Polski J. Piłsudzkiego i Gen. Wł. Sikorskiego na Sali Weterana (10628-96 st.) godzina 7:00 wieczorem

27 maj – Urządza Akademię zwycięstwa pod Monte Casino na Sali T.P.K. początek o godź. 3:00 po południu

24 czerwiec – Wielki „Piknik Kombatanta” na farmie państwa T. Opalińskich

Wszelkich informacji dotyczących S.P.K. udziela sekretarz Koła nr. 6 pod adresem 10812-92 St, Edmonton

Zarząd

 

Źródło: Biuletyn Organizacji Polskich w Edmontonie 3 V 1956