Polski Klub Przyjaźń w Edmontonie

15 lat działalności 1987-2002

Ponad 250 stronicowa książka ukazała się w roku 2002, nakładem Polskiego Klubu Przyjaźń (PKP), dzięki pomocy finansowej polskich organizacji. Książka jest podsumowaniem piętnastoletniej działalności organizacji a powstała pod redakcją Joanny Matejko przy współudziale Jadwigi Pierzchajło, wieloletniej prezeski i założycielki PKP.

Dzięki skrupulatnej pracy sekretarek i dokładnych protokołów, udało się odtworzyć przebieg i zachować od zapomnienia minione piętnaście lat.  Książka zawiera dokładną kronikę Klubu, sprawozdania z wycieczek i ciekawych spotkań, a także bogatą część poświęconą wspomnieniom i życiorysom członków wraz z licznymi fotografiami.

Ciepła atmosfera, wzajemna życzliwość i możliwość porozumiewania się w ojczystym języku była motywem przyciągającym członków klubu, z których większość jest w zaawansowanym wieku.  Część z tych osób z różnych względów nie miała możliwości nauczyć się biegle języka angielskiego, tak więc, czwartkowe spotkania w PKP odgrywały ważną funkcję w podtrzymywaniu polskości i dawały możliwość znalezienia „bratniej duszy krajana”

Jadwiga Pierzchajło w pięknych słowach ujmuje cele Polskiego Klubu Przyjaźń, którymi są miłość do Boga, Ojczyzny i człowieka.

Modlitwa to wielki skarb, ale mało znaczy bez głębokiej miłości bliźniego i bez pokory. Ważne jest też dobro naszej Ojczyzny – Polski, ale równocześnie lojalność w stosunku do Kanady.