Polonia in Alberta 1895-1995

Polonia in Alberta 1895-1995 – The Polish Centennial in Alberta

Książka „Polonia in Alberta 1895-1995” jest to pięknie wydana blisko 400 stronicowa publikacja z okazji stulecia obecności polskiej diaspory w Albercie w Zachodniej Kanadzie.  Książka zawiera 65 artykułów pisanych przez 41 autorów oraz 205 zdjęć. Zbiór opowiadań i wywiadów oraz różnorodność autorów daje możliwość widzenia ich doświadczeń z różnej perspektywy. Odzwierciedla tym samym ich różne osobowości i doświadczenia emigracyjne, co składa się na przekrój społeczeństwa polskiego w Albercie na przestrzeni ostatnich stu lat. Daje to możliwość poznania czytelnikowi trudnych początków życia na obczyźnie a jednocześnie odzwierciedla walkę o zachowanie polskiej tradycji, języka i kultury. Ukazuje też zdobycze i dziedzictwo pionierów i ich ogromny wpływ na późniejsze pokolenia.

Praca ta dedykowana jest dla Kanadyjczyków polskiego pochodzenia znanych i nieznanych, którzy przyczynili się do rozwoju i dobrobytu Alberty.

Redaktorami książki są Andrzej M. Kobos PhD oraz Jolanta T. Pękacz PhD.

Książka powstała z inicjatywy Kongresu Polonii Kanadyjskiej, okręg Alberta a koszty publikacji pokryły organizacje i społeczeństwo polonijne.