Harcerstwo w Edmonton 1954-1989

Harcerstwo w Edmonton 1954-1989

Książka stanowi pracę zbiorową pod redakcją Marii Carlton, której wydawcą jest komitet wydawniczy przy Kole Przyjaciół Harcerstwa (KPH) w Edmontonie.

Fakt, że prawie 500 stronicowa księga ogląda światło dzienne, zawdzięczać należy inicjatorom, czyli przyjaciołom harcerstwa z Koła Przyjaciół Harcerstwa (KPH) i sponsorom, to znaczy organizacjom polonijnym i wielu ludziom dobrej woli, którzy ten ciekawy projekt poparli finansowo.

Idea wydania Kroniki Harcerskiej nawiązującej do historii harcerstwa polskiego w Edmontonie zrodziła się w 1989 roku w związku z 35-tą rocznicą założenia jednostek harcerskich w mieście.  Wtedy to członkowie KPH uświadomili sobie, że warto by uchronić od zapomnienia 35-letnią historię wychowania młodzieży polonijnej w w duchu harcerskim.

Wydawcy mają nadzieję, że publikacja ta będzie dla jednych milą pamiątką trudu włożonego w realizację ideałów harcerskich na obczyźnie, dla drugich wspomnieniem chwil przeżytych w harcerskiej rodzinie, jeszcze dla innych pożytecznym drogowskazem i zachętą do aktywnego włączenia się w ruch harcerski.