Biuletyn

Biuletyn  – Pierwszy Polski Periodyk w Albercie

 

Jak dowiadujemy się z pierwszego numeru pisma, powstało ono z inicjatywy Towarzystwa Polsko Kanadyjskiego i przy wspólnym wysiłku kilku organizacji polskich w Edmontonie. Informacyjno-propagandowy charakter tego pisma miał na celu pobudzenie uczuć społecznego współżycia a przez to spowodowanie powiększenia szerów organizacji.

Pierwszy numer Biuletynu został opublikowany 3 maja 1956 roku.  Pismo miało formę gazety i ukazywało się dwa razy do roku – w dniu polskich świąt narodowych: 3-go maja i 11-go listopada. Od drugiego numeru zmienił się nieco tytuł, stając się Biuletynem Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg Alberta. Osobom, które pamiętają te czasy Biuletyn kojarzy się z osobą p. Edwarda Henzla, który był długoletnim redaktorem naczelnym. Do jego obowiązków należało napisanie artykułów i wyproszenie ich u innych autorów, sprzedaż reklam (żeby było za co wydrukować pismo), kontakty z czytelnikami, przepisywanie tekstów na maszynie i ich korekta, redakcja każdego wydania, załatwienie spraw z drukarnią i pokonywanie wszelkich nieprzewidzianych trudności, aby czytelnicy otrzymali na czas egzemplarze pisma.

Od trzeciego numeru, pomimo że pismo nadal zawierało 8 stron to jednak rozmiar stron był dwukrotnie większy od dwóch pierwszych wydań, co wiązało się z tym, że zawierało dwukrotnie więcej tematów. Wśród tematów wiodących były fakty historyczne związane z polskimi świętami narodowymi i ich obchodami w Albercie, wiadomości kulturalne, polonijna działalność organizacyjna i harcerska, polska szkoła, wspomnienia wojenne weteranów, ważne wydarzenia w historii dziejów Polski, wojenne historie opisane przez świadków tych wydarzeń, początki polskich pionierów w Albercie, wiersze a nawet żarty. Niezmieniony format Biuletynu został zachowany aż do numeru 20-go, który ukazał się 11-go listopada 1966 roku.

Większość artykułów poświęcona była działalności polonijnej w Edmontonie, ale ukazywały się także artykuły informujące o wydarzeniach polonijnych w Calgary, Sexsmith, Webster czy Lethbridge.

Oprócz głównego redaktora Edwarda Henzla artykuły do Biuletynu pisali: Kosjan Koskowski, gen. Romuald Wolikowski, Izabella Lutosławska-Wolikowska, Jan Liss, Tadeusz Walkowski a także współpracowali Eugeniusz Miłkowski, Marta Mańkowska, Julia Suski, ks. Jan Sajewicz OMI, Leonard Ostaszewski, Piotr Czartoryski, Andrzej Kupski i wielu innych.

Biuletyn Kongresu Polonii Kanadyjskiej odegrał ważną rolę w dziejach Polonii w zachodniej Kanadzie, bo był on łącznikiem i informatorem dla polskojęzycznych mieszkańców Alberty.