50 Lat Towarzystwa Polskich Weteranów

Historia Towarzystwa Polskich Weteranów (TPW) została wydana z okazji Złotego Jubileuszu organizacji, który przypadł w roku 1988. U źródła tej inicjatywy leżał fakt, że czas nieubłaganie wykrusza szeregi członów, zabierając z sobą tych, którzy pamiętają początki i pierwsze dziesięciolecia działalności organizacji. Z myślą o uchronieniu od zapomnienia tej historii, opisania jej, podjął się jeden z członków TPW Stanisław Podraza przy współpracy Komitetu Obchodów 50-lecia TPW. Tak więc, książka została napisana zgodnie z zaleceniem Marszałka Polski Józefa Piłsudzkiego „Historię swoją piszcie sami”.

Na blisko 250 stronach, podstawę zawartych w tym pamiątkowym opracowaniu informacji, stanowią zachowane dokumenty archiwalne, wypowiedzi członków, wspomnienia prezesów i fotografie. Niniejszą publikacją TPW pragnie dodać swoją cegiełkę do historii zrzeszonej Polonii w Edmontonie.

Książka ta, utrwala wiele niepublikowanych dokumentów i oddaje hołd Tym, którzy nie żałowali czasu na prace dla dobra ogółu a także zawiera to, czego dokonano i co wybudowano w tym okresie.  Utrwalone w książce osiągniecia TPW zostaną dla potomności, jako namacalny i bezsprzeczny dowód istnienia tej organizacji – jednej z wielu ostoi polskości na terenie miasta Edmonton.