40 Lat Federacji Polek w Kanadzie​

40 Lat Federacji Polek w Kanadzie, Ogniwo nr. 3 Edmonton 1958-1998

Podtytuł tej książki to „Polskość niejedno ma imię”. Jest to praca zbiorowa pod redakcją Marii Carlton przy współudziale Jadwigi Pierzchajło, Teresy Ignasiak, Joanny C. Matejko, Wandy Pawlak, Teresy Szlamp-Frygi i Zofii Wójcickiej.

Publikowana w 2000 roku książka, obejmuje okres 40 lat i ma być świadectwem kobiecego wkładu w rozwój Kanady i dowodem pamięci o Polsce. Jest to historia Ogniwa nr 3 od chwili jego powstania w 1958 roku do końca 1998.

Celem wydania jej było pragnienie podkreślenia wkładu kobiety-Polki w życie kanadyjskie. Rola kobiety, a szczególnie kobiety-Polki jest wyjątkowo trudna ze względu na szybko zmieniające się poglądy na zasadnicze cele utrzymania tradycyjnego ogniska rodzinnego. Obecnie kobietom przypada coraz większy udział w życiu zawodowym, społecznym i politycznym.

Książka zawiera kronikę wydarzeń, artykuły, wspomnienia, biografie, wywiady, fotografie oraz część poświęconą drogom bohaterek do Kanady. Pozycja ta dedykowana jest wszystkim członkiniom Ogniwa, zarówno Tym, które już odeszły do wieczności, jak i Tym, które trwają na posterunku, nie żałując czasu na realizację szlachetnych celów Federacji Polek w Kanadzie