Polish Education in Edmonton

Polish Education in Edmonton

Polish Education in Edmonton 1906-2006

Książka wydana w 2009 roku przez Kanadyjsko Polskie Towarzystwo Historyczne, opisuje dzieje powstania i rozwoju szkół polskich w okolicy, a następnie w samym Edmontonie na przestrzeni ostatniego stulecia.

Uwaga koncentruje się głównie na dziejach trzech szkół, które powstały i dalej działają w Edmontonie;

  1. Sobotniej Szkoły Polskiej imienia Henryka Sienkiewicza,

  2. Sobotniej Szkoły Polskiej imienia Marii Chrzanowskiej i

  3. Polskiego całotygodniowego dwujęzycznego programu Jana Pawła II.

Książka jest bogato ilustrowana w fotografie i świadectwa związane z historią tych szkół. Trud włożony w opracowanie i publikację tego woluminu, posłuży lepszej i szerszej prezentacji historii polskiego szkolnictwa w Kanadzie.

Kanadyjsko Polskie Towarzystwo Historyczne dedykuje swoją książkę dla polskich nauczycieli, rodziców i księży, którzy odegrali olbrzymią rolę w utworzeniu i wspomaganiu Polskich Szkół.

Autorzy książki dedykują swoją pracę polskim pionierom osiadłym z daleka od ojczyzny, którym zawdzięczamy troskę o zachowanie języka i kultury polskiej.

Autorami książki są Włodzimierz Jagniszczak i Terese Szlamp Fryga. Zespół redakcyjny Zofia Kamela, Anna Filipowska i Helena Fita to jednocześnie członkinie Kanadyjsko Polskiego Towarzystwa Historycznego. Nie można pominąć olbrzymiego wkładu pracy prezeski KPTH, pani Heleny Faćsko, która wraz Zofią Kamelą koordynowała pracę nad książką.