Związek Polaków w Calgary

Związek Polaków w Calgary został założony 15 lutego 1931r. z liczbą 25 członków. Na podstawie notatek i protokołów związkowych, Związek Polaków wykazywał ożywioną działalność. W dwa lata po założeniu Związku istniał już zespół teatralny, biblioteka, szkółka języka polskiego i wyłaniające się w Związku, Koło Młodzieży.

Rzetelną żywotność Związek Polaków w Calgary wykazuje w czasie II Wojny Światowej koncentruje wysiłek głównie na akcjach różnego rodzaju w celu pomocy polskim wysiedleńcom w Niemczech, jak również bierze udział w pomocy poprzez działalność Czerwonego Krzyża w Kanadzie.

W roku 1945, wysiłkiem kilku dosłownie ludzi Związek Polaków w Calgary kupuje Dom Polski. W chwili decyzji kupna domu Związek posiadał $300 gotówki. W tym celu członkowie opodatkowują się i składają pożyczki zwrotne. W rekordowo szybkim czasie zebrano odpowiednią ilość pieniędzy i kupiono Dom Polski, z którego Polonia w Calgary jest do dziś dumna.

Obecnie wszystkie organizacje polskie w Calgary korzystają z gościnnego Domu Polskiego. W jesieni 1948 roku, z chwilą spłacenia ostatniej raty długu ciążącego na Domu Polskim, zostały spalone wszelkie umowy pożyczkowe. W miarę rozrastania się Związku wzrastają nowe potrzeby i dążenia. I tak: w ramach Związku powstały Sekcja Kulturalno-Oświatowa, Zespół Taneczny, Sekcja Teatralna, Drużyna Piłki Nożnej, Szkółka Polska, Biblioteka z ponad 2000 pozycji. Naśladowania godny przykład to doskonała współpraca Związku Polaków ze Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów, koło nr.18 w Calgary.

Doniosłym czynnikiem w organizowaniu w Calgary najmłodszej parafii polskiej w Kanadzie, którą oficjalnie wyświęcono dopiero parę tygodni temu był Związek Polaków. Przysłużył się on do powstania Parafii Polskiej, nieograniczonym korzystaniem z Domu Polskiego przez Parafię i poważną sumą gotówki na potrzeby Parafii.

Od trzech lat wydawany jest miesięczny biuletyn, którego redakcja zajmuje się Sekcja Kulturalno-Oświatowa, a wydawcą jest Związek Polaków.

Z historią powstania Związku Polaków w Calgary i jego przeszłością związana jest grupa Polaków, których pamięć winna być należycie ceniona.

Cz. Medrek

Źródło: Biuletyn Kongresu Polonii Kanadyjskiej, okręg Alberta, 3 V 1958