Zajęcia o polskim społeczeństwie na Uniwersytecie Alberty

W pierwszym semestrze roku akademickiego 1984/85, w ramach przedmiotu Społeczeństwa porównawcze S362, profesor Aleksander Matejko prowadził zajęcia na temat społeczeństwa polskiego.  Trzy godziny tygodniowo, w środy wieczorem poświęcone były takim problemom, jak Polska na tle Europy Środkowej i Wschodniej, rozwarstwienie społeczno-zawodowe w Polsce (robotnicy, chłopi, inteligencja – m.in. urzędnicy, grupy zawodowe wysoko wykwalifikowane, naukowcy) tradycje związków zawodowych i rola Solidarności. Przedstawiono kwestie: jak Polacy pracują, mieszkają i wypoczywają; obraz Polski w oczach Zachodu, kim są i co robią polscy socjologowie.

Studenci uczestniczący w zajęciach pisali referaty, wygłaszali prelekcje i dyskutowali. Podstawą wykładu był skrypt dra. Matejki From State Socialism to Democracy? Polish Case.

W ramach zajęć miało miejsce spotkanie z prezesem KPK w Albercie dr. Bronisławem Bochnińskim, który opowiedział słuchaczom o roli i problemach Polonii w Edmontonie.

Przyszłość wykładów i zajęć uniwersyteckich poświęconych Polsce zależy w dużej mierze od zrozumienia ze strony miejscowej Polonii, że problematyka ta zasługuje na miejsce w świecie akademickim. Ukraińcy to rozumieją i dlatego mają doskonale funkcjonujący instytut naukowy.

Warto przypomnieć, że studia wieczorowe na Uniwersytecie Alberty są bezpłatne dla emerytów. Wolni słuchacze mogą w nich uczestniczyć za niewielką opłatą.

Źródło: Dialogi, Kwartalnik Polonii Kanadyjskiej okręg Alberta, Styczeń 1985