Wybitni Polacy w Albercie – Walter Paszkowski.

Wybitni Polacy w Albercie – Walter Paszkowski

 

Ziemia jest naszą żywicielką i jeśli będziesz traktować ją z

szacunkiem to i ona będzie dobrze cię traktować.

 

Walter Paszkowski to oddany lider, którego przywiązanie do społeczności i wyróżniająca się służba wybranego członka do Parlamentu Alberty, podniosła jakość życia ludzi w całej prowincji. Jego szeroko zakrojone wysiłki na rzecz promowania innowacji w rolnictwie i wspierania tętniących życiem społeczności wiejskich miały szczególne znaczenie dla wszystkich farmerów w Albercie.

Walter urodził się w 23 kwietnia, 1934 r. na farmie rodziców w Sexsmith.  Jego dwie starsze siostry Jadwiga (Jean) i Mary urodziły się w Polsce i przyjechały z rodzicami do Kanady w sierpniu 1930 roku. Skromne zasoby rodzinne nie stwarzały wielu wygód dla dzieci, wiec Walter został pozostawiony swojej wyobraźni i wędrowaniu po polach rodzinnej farmy, którą szczerze pokochał. Kiedy przyszedł czas na naukę w szkole, zapoznał się on z bogactwem szkolnej biblioteki, zabawami na boisku i z przyjemnością spędzenia czasu z rówieśnikami. W stosunkowo krótkim czasie Walter był gotowy do podjęcia życia we wspólnocie uzbrojony w lekcje uczciwości, prawości i odpowiedzialności, których nauczył się od swoich rodziców. Włączył się w pracę samorządu uczniowskiego, był członkiem kadetów lotnictwa i katolickiej organizacji młodzieżowej. Kiedy nadszedł czas, aby wybrać kierunek studiów, Walter który lubił patrzeć jak rośnie zboże na jego rodzinnej farmie bez wahania wybrał studia rolnicze w Fairview College. Studia ukończył z wyróżnieniem w 1952 r. i rozpoczął uprawiać 160 akrów ziemi, które dostał od ojca pod warunkiem, że sam zadba o wszystkie wydatki związane z ziemią. W pierwszym roku nie stać go było na wykupienie ubezpieczenia, więc zaryzykował i utracił cały pierwszy zbiór plonu z powodu gradu. Była to trudna lekcja, którą zapamiętał na całe życie. Praca na polach naftowych, przeprowadzanie testów sejsmicznych przez następne dwie zimy, zapewniła mi dochody, których potrzebował do kontynuowania uprawy i rozszerzenia operacji.

Pracując zarówno na farmie jak i w swoim punkcie sprzedaży nasion, Walter podjął się obowiązku kierowania narodowym programem pomocy farmerom /Federal Prairie Farm Assistance Program/ (PFAA). Wiele z tych dodatkowych zobowiązań wynikało z jego zainteresowania nowymi osiągnięciami w rolnictwie. Mając upodobanie do innowacji skierował swoje wysiłki na rzecz rozwoju rzepaku, jako alternatywnej uprawy. Jego olbrzymia praca zachęcająca do dywersyfikacji rzepaku i chęć wprowadzenia nowych technologii doprowadziły do znacznej poprawy plonów i rentowności dla kanadyjskich producentów. Pełnił funkcję dyrektora i założyciela zakładu kruszenia rzepaku /Northern Alberta Rapeseed Crushing Plant/ a także współpracował ze stacją badawczą Beaverlodge Research Station w celu opracowania nowych środków zwalczania owadów i odmian rzepaku odpornego na choroby. Jego znaczny wkład w rozwój rzepaku, jako jednej z najważniejszych upraw Kanady również wynikał z jego służby, jako prezesa Alberta Canola Grovers, dyrektora Northern Lite Canola Inc., przewodniczącego rady Canola Council of Canada i przewodniczącego rady Grow with Canola Committee, gdzie miał olbrzymi wkład w przygotowanie programu, który został uznany za najbardziej udany w Ameryce Północnej.

Walter Paszkowski ożenił się z Trudy w roku 1972 a także przysposobił jej syna Dwayne. Niestety jego żona Trudy zachorowała na raka i zmarła w roku 1994.

Podczas gdy wielu osobom brakłoby wolnego czasu, gdyby zajmowali się w pełni rodziną, rolnictwem i pracą lidera branży, gotowość Waltera do służby doprowadziła go do kolejnej równoległej kariery. Rozpoczął on swoją przygodę z polityką w roku 1979, kiedy przyjaciele i rodzina zachęcili go do kandydowania na radnego miasteczka Sexsmith. Decyzja ta doprowadziła w sumie do 11 lat zasiadania w radzie miasta w tym sześciu lat, jako burmistrza. W ciągu tych lat przewodniczył społeczności i służył całemu regionowi Peace River. Walter zyskał znakomitą reputację, jako uczciwy i szczery polityk, który potrafi uważnie słuchać i w pełni rozumie potrzeby i opinie ludzi, którym służył.

W 1989 r. Walter przeniósł swoją polityczna karierę na wyższy poziom i jako kandydat Partii Konserwatywnej wziął udział w wyborach powszechnych do Parlamentu Alberty. Został on wybrany na członka Zgromadzenia Ustawodawczego (MP) dla regionu Smoky River pokonując swoich przeciwników z dużą przewagą. Podczas gdy jego syn Dwayne, przejmował codzienne obowiązki związane z prowadzeniem farmy, Walter pogrążał się w wyzwaniach związanych z polityką.

W 1993 r. ponownie startował w wyborach i tym razem wygrał w nowo utworzonym okręgu wyborczym dla Grand Prairie – Smoky River. W drugiej kadencji Walter cieszył się wybitną posadą w branży którą kochał, jako Minister Rolnictwa, Żywności i Obszarów Wiejskich.

Zdobył trzecią miażdżącą większość w wyborach parlamentarnych w 1997 r. i objął nowe obowiązki Ministra Transportu i Komunikacji. Podczas tej kadencji zainicjował wiele udanych projektów, które obejmowały stworzenie solidnych podstaw do pracy doprowadzając do utworzenia korytarza handlowego Północ-Południe oraz do cennych możliwości handlowych i exportowych dla całej prowincji a szczególnie dla północnej Alberty.  Ostatecznie w roku 1999 objął tekę Ministra ds. Komunalnych.  Tego samego roku Walter ożenił się z Marlyss Moller. Odszedł z polityki w roku 2001.

Szeroki zakres zasług Waltera Paszkowskiego został doceniony nagrodą za wybitne osiągnięcia od Canadian Seed Growers Association a także wyróżnieniem i dożywotnim członkostwem od Canola Council of Canada. Za jego wieloletnie poparcie dla uczelni w Fairview i wybitne osiągnięcia w branży ustanowiono nowy kierunek ds. Rozwoju Rolnictwa i nazwano imieniem Waltera Paszkowskiego. W roku 2008 został odznaczony przez Rząd RP Krzyżem Kawalerskim za cenne doradztwo dla kraju w sprawach rolniczych i komunalnych.

Jako lider rolniczy i polityczny Walter pełnił funkcje dyrektora Prince Rupert Port Authority, przewodniczącego Federal Panel for Rail Freight Service Review oraz członka the Alberta Order of Excellence Council. Poparł i był zdecydowanym zwolennikiem nowego Muzeum Philip J. Currie w którym mieści się bogactwo skamieniałych dinozaurów wykopanych w północno-zachodniej Albercie i od dawna stara się promować i dzielić się historią regionu, włączając w to darowiznę oryginalnego domu z bali jego rodziców, na rzecz muzeum w Sexsmith. Walter założył fundację i wpłacił $10,000 na utrzymanie tego domu. Za swoją szeroko zakrojoną działalność został odznaczony Queen Elizabeth 60-year Medal, Canada 125th Anniversary Medal, Alberta Centennial Medal oraz Alberta Order of Excellence. W roku 2002 Walter znalazł kolejny sposób, aby służyć swojemu regionowi, jako oficer ds. rozwoju gospodarczego na całym obszarze Grande Prairie, gdzie działał na rzecz zróżnicowania gospodarczego i wzmocnienia jakości życia wszystkich mieszkańców tego regionu. Kiedy został poproszony o opisanie swoich motywacji do budowania silniejszej przyszłości dla współobywateli, Walter powiedział: jakość życia to przede wszystkim bezpieczeństwo, wolność i rodzina. To jest wolność robienia tego, co chcesz, co możesz i co powinieneś zrobić.

Jest aktywnym członkiem swojego kościoła i zwolennikiem świeckiej organizacji Rycerzy Kolumba. Walter Paszkowski wykorzystał swoją wolność, jako mieszkaniec Alberty i Kanady, aby służyć swojej prowincji i krajowi z wyróżnieniem a dziedzictwo, które stworzył będzie długo służyło jako wzór doskonałości.

Walter i Marlyss mieszkają w Sexsmith.  W skład ich połączonych rodzin wchodzą synowie Dwayne i Troy, córka Jamie oraz wnuki Jennifer, Ryley, Olivia, Kjell, Leif i Maja.

Opis zdjęć:

  1. 2011 Walter Paszkowski
  2. 2011 Odznaczenie the Alberta Order of Excellence
  3. 2011 Dyplom the Alberta Order of Excellence
  4. 1989 Walter Paszkowski
  5. 1949 Zdjęcie rodzinne od lewej Władysław, Czesława, Mary i Walter Paszkowski
  6. 1943 Na farmie, od lewej szwagier Peter Stalberg, Czesława i Jean Paszkowski, przyszły maż siostry George Schoenenberger i siostra Mary, Ed Stalberg, siostra (Jadwiga) Jean Stalberg, Władysław Paszkowski. Na przodzie kuzynka Mary Stalberg i Walter Paszkowski
  7. 1941 Od lewej Stanley Shiluk, Jean, Christina i Joe Shanowski, Czesława Paszkowski, Mrs Shanowski, Walter Paszkowski Jr., Mrs Shiluk, Mary i Władysław Paszkowski
  8. 1940 Rodzina Paszkowskich, od lewej Jean, Mary, Czesława, Walter i Władysław