Wybitni Polacy w Albercie – Tomasz Lukaszuk

“Kanadyjski sen”

 

W szkole musiał uczyć się rosyjskiego, z Polski do Kanady mógł zabrać tylko jedną zabawkę i jedną książkę. O swojej przeprowadzce za ocean opowiada Thomas Lukaszuk – pierwszy w historii Kanady wicepremier, minister i członek Rady Ministrów stanu Alberta, urodzony w Polsce. Thomas Lukaszuk pisze kroniki na łamach New Canadian Media. W artykule „Wybrałem Albertę, chcę być jej premierem” opisuje sytuację Polski z lat 80-tych przez pryzmat doświadczeń własnej rodziny. Dzieli się z czytelnikami emocjami, jakie towarzyszyły mu, kiedy musiał zostawić cały swój dziecięcy świat. Jako chłopiec mógł z niego zabrać jedynie zabawkę i książkę, którą jako siedmiolatek otrzymał w prezencie od nauczycielki języka polskiego. Lukaszuk, cytowany przez serwis Globalnews.ca, podkreśla, że wziął sobie do serca słowa nauczycielki, która poprosiła, aby nigdy nie zapomniał ojczystego języka. Lukaszuk urodził się 5 kwietnia 1969 roku w Wejherowie, a wychował w Gdyni.

Jego matka była działaczką NSZZ „Solidarność”, a ojciec – marynarzem, pływającym na statkach rybackich „Dalmoru”. Lukaszuk wspomina, że ojciec został w Kanadzie w 1979. On i jego młodszy brat z matką mogli do niego dołączyć dopiero po trzech latach – w 1982 roku. Jako mały chłopiec, zamieszkał najpierw z rodziną w Sydney w prowincji Nova Scotia, a po roku przeniósł się do Edmonton w Albercie. Dnia 8 maja 2012 roku premier Alison Redford powołała Thomasa Lukaszuka na stanowisko wicepremiera, prezesa Komisji Wykonawczej Rady Ministrów i przedstawiciela Alberty w Siłach Zbrojnych Kanady. Od dnia 4 lutego 2013 roku dodatkowo pełnił funkcję ministra przedsiębiorczości i studiów wyższych (Minister of Enterprise and Advanced Education).

 

 • Był członkiem ZHP w Polsce i po przyjeździe do Edmonton, wstąpił do tutejszego ZHP, gdzie zdobył rankę podharcmistrza.
 • Był prezesem Canadian Polish Youth Friendship Society, organizacje wspierająca harcerstwo i Stanicę Kopernik.
 • Jako nowicjusz poseł, zmienił kodeks prawny w Albercie aby pozwolić rejestrować imiona dzieci zgodnie z ich płcią. To pozwoliło na zmiany nazwisk w oficjalnych rejestrach „Kowalski” na „Kowalska”.
 • Brał udział w negocjacjach zniesienia wiz dla Polaków odwiedzających Kanadę.
 • Brał udział w ratyfikacji CETA, traktatu otwartej wymiany handlowej pomiędzy UniąEuropejską i Kanadą.
 • Zainicjował przelew kwoty $1,500,000 na budowę Polonijnego domu starców „Kopernik”.
 • Sponsorował mnóstwo dotacji rządowych na realizowanie programów Polonijnych organizacji, takich jak: renowacje Stanicy Kopernik, renowacje sali Wawel, lub zaopatrzenie domu starców Villa Maria komitetami dla użytku seniorów.
 • Przewodniczył procesowi aprobaty przeniesienia pomnika „Stulecia Polonii” na tern parlamentu Alberty. • Jako minister oświaty wkomponował system szkół sobotnich (języków obcych) w ogólny system oświaty.
 • Jako rodzic, był członkiem komitetu rodzicielskiego przez 8 lat w St. Basil programie Jana Pawła II.
 • Nadawał ordery Królowej Elżbiety II zasłużonym liderom polonijnym.
 • Kancelaria poselska Tomasza służyła Polakom nie tylko w Albercie, lecz całej Kanadzie usługami w języku polskim.