Walne Zebranie 2018

Walne Zebranie Kanadyjsko –Polskiego Towarzystwa Historycznego

W dniu 4 marca 2018 w Sali kościoła Św. Różańca w Edmontonie, odbyło się sprawozdawczo-wyborcze zebranie Kanadyjsko-Polskiego Towarzystwa Historycznego (KPTH). Zebranie sprawnie poprowadził Andrzej Proczkowski wieloletni członek Towarzystwa. KPTH jest najmłodszą, bo działającą od 2005 roku, ale bardzo prężną organizacją polonijną na terenie Edmontonu. Od momentu jej powstania prezeską i motorem wszystkich działań organizacji jest pani Helena Faćsko, która w obszernym sprawozdaniu przedstawiła licznej grupie zebranych członków, zakres działalności w ostatnim roku a także długoterminowe projekty na przyszłe lata Imponująca praca prezeski i członków zarządu została przyjęta gromkimi brawami.

W czasie zebrania uczczono minutą ciszy zmarłych członków organizacji jak również przypadająca w lutym, 78 rocznicę wywózki rodaków Syberię. Miłym akcentem zebrania było wręczenie bukietu róż pani Janinie Muszyńskiej z okazji jej urodzin. Pani Janina, która wraz z rodzicami i rodzeństwem była wywieziona na Syberię jest od lat znaną działaczką polonijną w Edmontonie.

Kolejnym bardzo przyjemnym punktem zebrania było wręczenie pani Helenie Faćsko Dyplomu i Medalu Dziedzictwa Kresów Wschodnich, który od 2007 roku jest przyznawany na wniosek Kapituły powołanej w czasie VI Zjazdu Rodzin Osadników Wojskowych Kresów Wschodnich. Ceremonię wręczenia Medalu i Dyplomu dokonał John Szumlas, Konsul Honorowy RP w Edmontonie przy współudziale p. Janiny Muszyńskiej. Medal był uhonorowaniem olbrzymiego wkładu pracy p. Heleny Faćsko dla ochrony tradycji i upamiętniania dorobku polonijnego poprzednich pokoleń.

Po odczytaniu sprawozdania finansowego i przyjęciu budżetu na nowy rok, odbyły się wybory nowego zarządu. I tak prezeską Kanadyjsko–Polskiego Towarzystwa Historycznego na lata 2018-2019 została ponownie p. Helena Faćsko, wiceprezesurę objęła Aleksandra Janowicz, skarbnikiem pozostanie nadal p. Teresa Moss, roli sekretarki korespondencyjnej podjęła się Bogumiła Łojko a sekretarką protokólarną została nadal Krystyna Krzyżak. W skład zarządu weszli jeszcze: Tomasz Łukaszuk, Barbara Pruska, Helena Fita, Bożena Wojno, Ryszarda Proczkowska, Andrew Holko, Andrzej Proczkowski, Marek Bandowski i Szymon Bamburak,.  Pracy w różnych komitetach podjęli się Irena Halat, Irena Pasey, Mira Bala, Aniela Kucy, Janina Muszyńska, Terese Szlamp-Fryga, Grzegorz Łojko i Darek Kubicki. Życzymy owocnej pracy nowemu zarządowi.

Opracowanie: Kanadyjsko Polskie Towarzystwo Historyczne, Marzec 2018