SPK Jedenaście lat służby

W tym miesiącu mija jedenaście lat jak przybył pierwszy transport żołnierzy polskich do Kanady z Italii. I rzecz dziwna, że S.P.K. Kanada zostało założone już we Włoszech. Nasi Kombatanci przywieźli ze sobą własną organizację, która dziś posiada piękny dorobek.

Na siedemnaście Kół w Kanadzie już sześć posiada własne Domy Kombatanckie, a majątek ich sięga ponad $400,000. Jest to wielki dorobek w tak krótkim czasie, gdy się jeszcze do tego weźmie pod uwagę ilość członków, których jest około 2000.

S.P.K. Kanada posiada „Charter Dominialny” i jest jedyną organizacją po Kongresie Polonii Kanadyjskiej, która taki „charter” posiada. S.P.K. cieszy się poważaniem u władz Federalnych jak również współpracuje przyjaźnie z Canadian Legion. Na ostatnim zjeździe Canadian Legion przyznano nam te same prawa, jakie posiada Canadian Legion, w opiece lekarskiej i inwalidzkiej, które to sprawy wkrótce mają wejść w życie.

Poważną rolą grają Koła S.P.K. gdy idzie o urządzanie uroczystości narodowych. Zbiórka na inwalidów polskich rocznie przynosi $9,000. Koło w Edmontonie zeszłego roku zebrało ponad $500. S.P.K. Kanada ma udział w Polskiej Spółce prasowej (Polish Press Ltd.) Winnipeg. Troska o sprawy polskie jest zawsze podstawą działania S.P.K. Gdy przegląda się dziś karty minionych lat istnienia S.P.K. w Kanadzie, rzuca się w oczy jedna rzecz: olbrzymia żywotność środowiska kombatanckiego, chęć znalezienia realnych podstaw dla zorganizowania sobie bytu, a jednocześnie wola zachowania polskiego charakteru i obyczaju, tak w życiu zbiorowym, jak i prywatnym.

Korespondencje we wszystkich sprawach kombatanckich, społecznych i innych prosimy kierować na adres:

Polish Combatants Association in Canada Inc. Branch Nr. 6

Edmonton 11935-122 street c/o W. Szwender Tel 88-4002

Zarząd

 

Źródło: Biuletyn Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Okręg Alberta 11 XI 1957