Śladami polskich osadnikow

Śladami polskich osadników w Albercie

W przepiękny październikowy dzień, uczniowie polskiego programu w Austin O’Brien High School odwiedzili Grotę w Skaro, kościół Św. Michała – miejsca związane z polskimi osadnikami z Galicji. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z historią ludzi, którzy przybyli w 1896 roku do dzisiejszego Lamont County oraz generalnie z osadnictwem na preriach na przełomie XIX i XX i jego wpływem na rozwój rolnictwa i przemysłu.

Niezwykle ciężkie warunki, w jakich przyszło osadnikom żyć oraz to, że przyjeżdżając tutaj wielu nie mogło ani wrócić, ani osiedlić się gdzie indziej były dla uczniów gorzkim do przyjęcia faktem. Ciekawą częścią wycieczki, było odczytywanie napisów na nagrobkach i porównywanie ówczesnego języka ze współczesnym językiem polskim.

W 1885 roku Minister Spraw Wewnętrznych Kanady Clifford Sifton opracował plan sprowadzenia Polaków i słowiańskich osadników na prerie. Ówczesne władze kanadyjskie uważały, że osadnicy z Galicji-Ukrainy, posiadają odpowiednie cechy charakteru, krzepkość i etykę pracy, które pozwolą na zagospodarowanie prerii i wykorzystanie w pełni istniejącej już linii kolejowej w Albercie. Agenci ministerstwa zostali wysłani do Galicji w celu zrekrutowania jak największej liczby chętnych do wyjazdu do Kanady. Przyszli osadnicy mieli zgłosić się do Północno Atlantyckiej Kompanii Handlowej w Hamburgu w Niemczech. Ta akcja rządu kanadyjskiego zapoczątkowała wielką falę emigracji. Polacy pracowali wówczas przeważnie jako pracownicy rolni i górnicy. Minister Sifton ufał, że Polacy zaludnią puste prerie i wpłyną na rozwój Alberty. I tak się stało. Z owoców pracy osadników korzystamy my, dzisiejsi mieszkańcy Alberty.

Dziękujemy pani Helenie Ficie za pomoc w zorganizowaniu tej wycieczki i oprowadzenie nas po tych historycznych miejscach!

Joanna Dumicz Modern Languages/Religion/CTS Austin O’Brien High School

 

Źródło: Panorama Polska, Listopad 2017