Polskie Radio w Edmonton

Pan Edward Henzel, jest przewodniczącym Polskiego Komitetu Radiowego w Edmontonie.

Polski Komitet Radiowy odbywa swoje posiedzenia w Sali Polskiej w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 8-ej wieczorem. Każdy zainteresowany polskimi audycjami proszony jest o przybycie z prawem głosu doradczego.

Każdy może opracować własną audycję radiową, pod warunkiem, że zawiadomi Komitet Radiowy na dwa tygodnie przed projektowanym terminem i że sam wygłosi ten elaborat przed mikrofonem.

 

Źródło: Biuletyn Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Okręg Alberta 11 XI 1957