Polska Kawaleria

Uroczystość byłych Kawalerzystów i Artylerzystów Konnych w Edmonton, Alberta

Dzień 8-go października jest dniem Święta Kawalerii Polskiej, który na uchodźctwie jest obchodzony ze Świętem Artylerii Konnej.  Dzień ten został ustalony w rocznicę największej chwały oręża Polskiej Kawalerii – bitwy pod Wiedniem, a także w rocznicę ostatniej wielkiej rewii dwunastu Pułków Kawalerii przed Marszałkiem Józefem Piłsudzkim w Krakowie w 1933r.

W związku z tym, grono byłych kawalerzystów i artylerzystów konnych uczestników walk w formacjach Legionów Polskich, Korpusów Wschodnich, wojny Polsko-Bolszewickiej z 1918-1922, z drugiej wojny światowej formacji konnych jak i pancernych – oddało cześć poległym i zmarłym towarzyszom broni w uroczystej Mszy Świętej odprawionej na ich intencję w dniu 20 października 1958 roku w kościele polskim Różańca Świętego przez ks. proboszcza A. Przysiężniaka. Kazanie okolicznościowe wygłosił ks. Dr. T. Nagengast, profesor Seminarium Św. Józefa w St. Albert.

Po południu odbyło się zebranie uczestników i gości w domu Weteranów, podczas której przemówił T. Walkowski biorąc za temat szarże 2-go szwadronu, późniejszego 2-go Pułku Ułanów Legionów Polskich pod Rokitną w dniu 13 czerwca 1915 roku.

Pan Julian Suski wygłosił odczyt pt. „Położenie kraju i emigracji polskiej na tle obecnej sytuacji światowej”. Wiersze i pieśni ułańskie zakończyły to skromne o charakterze rodzinnym zebranie. Zebraną kwotę $72.85, przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów na odnowienie pomnika Rokitniańczyków spoczywających na cmentarzu rakowieckim w Krakowie.

T. Walkowski

Źródło: Biuletyn Kongresu Polonii Kanadyjskiej, okręg Alberta 3 V 1958