Odznaczeni 2020

Odznaczeni Dyplomem Medalu Dziedzictwo Kresów Wschodnich

Na wniosek powołanej kapituły w czasie VI Zjazdu Rodzin Osadników Wojskowych Kresów Wschodnich, 1 września 2007 roku zostały wręczone Dyplomy Medalu Dziedzictwo Kresów Wschodnich Grzegorzowi Łojko i Andrzejowi Proczkowskiemu.

Wręczenia odznaczeń dokonał Mikołaj Cholewicz – zastępca ambasadora RP w Ottawie, w asyście Konsula Honorowego RP w Edmonton, wraz z panią Janiną Muszyńską podczas spotkania opłatkowego KPK OA w Domu Polskim 17 stycznia 2020 r.

Dyplom Medalu „Dziedzictwo Kresów Wschodnich” przyznawany jest za: Szczególne postawy w kultywowaniu tradycji historycznych i patriotycznych, wywodzących się z Kresów Wschodnich. Upamiętnianie i dokumentowanie losów ludności polskiej na Kresach. Pogłębianie wiadomości o wkładzie Polaków do historii, kultury i rozwoju gospodarczego Kresów Wschodnich, a w szczególności osadnictwa lat 1920-1939. Ukazywanie prawd historycznych o tych Ziemiach, przemilczanych przez okres PRL-u. Upamiętnianie miejsc pamięci narodowej. Walkę o niepodległość i suwerenność Narodu i Państwa Polskiego.