Obchód Rocznic Wojskowych w Edmonton

Komitet Obchodów Rocznic Wojskowych zaprasza serdecznie na uroczystości, jakie się odbywają w dniach 12 i 13 września 1964 roku pod wysokim patronatem J.E.J. Percy Page, gubernatorem prowincji.

Komitet Honorowy stanowią pp:  Ambrose Holowych – gen sekr. Prowincji; William Hawryluk – prezydent miasta Edmonton;  gen. Romuald Wolikowski – kawaler Krzyża Virtuti Militari, przewodniczący prowincjonalnego Komitetu Milenium Polski Chrześcijańskiej;  Piotr Czartoryski – prezes Kongresu Polonii Polskiej  (KPK) prowincji. Alberta;  ks. Stanisław Wachowicz OMI- proboszcz polskiej parafii;  Kossjan Koskowski – Kawaler Orderu Polonia Restituta,- wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na Zachodnią Kanadę.

Komitet wykonawczy tworzą przedstawiciele wszystkich organizacji polskich w Edmontonie.

Program uroczystości:

  • Sobota 12 IX 1964 – godzina 8:00pm- Bal w Domu Polskim 10960-104 Street.  Do tańca przygrywają dwie orkiestry, zespół „Echo” i John Umrysh. Oficjalne otwarcie balu polonezem o godzinie 8:30pm
  • Niedziela 13 IX 1964 –godzina 10:30am – Msza Św. W kościele Św. Rożańca 11485-106 street.
  • Niedziela 13 IX 1964 – godzina 12:30pm – Złożenie wieńca pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza – Cenotaph
  • Niedziela 13 IX 1964 – godzina 3:30pm – Akademia w Domu Polskim, przemówienia wygłoszą: Piotr Czartoryski prezes KPK, Walter Zientarski B.A.B.Ed kierownik szkoły katolickiej oraz William Hawryluk mayor miasta Edmonton.  Część artystyczna w przygotowaniu przez Wandę Buską, H.A. Buksińską, Tadeusza Kiryczuka. W czasie Akademii bierze udział zespół muzyczny „Echo”.  Po akademii podwieczorek w sali bankietowej. Dochód przeznaczony w 1/3ciej na polskich inwalidów wojennych, 1/3ciej na utrzymanie cmentarzy wojennych i 1/3 na KPK okręg Alberta.

Prosimy wszystkich rodaków o wzięcie udziału w uroczystościach wraz z rodzinami i znajomymi. Prosimy by wszyscy stanęli do pochodu dla złożenia wieńców pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Zbiórka przed Memorial Hall (Canadian Legion), koło Public Library – MacDonald Drive. Porządek pochodu: poczty sztandarowe, organizacje byłych żołnierzy, harcerstwo, szkoła polska, stowarzyszenia świeckie i niestowarzyszeni. Po złożeniu wieńca i oddaniu hołdu poległym, powrót na miejsce zbiórki przed Memorial Hall, gdzie nastąpi rozwiązanie pochodu. Jeszcze raz prosimy bardzo o udział w balu, o uczestniczenie we Mszy świętej, w złożeniu wieńca pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza i w Akademii.

Komitet Wykonawczy: K. Koskowski, przewodniczący, A. Kupski, sekretarz

 

Źródło: GłosPolski 10 IX 1964