Nasi Kombatanci 2015

Kanadyjsko-Polskie Towarzystwo Historyczne (KPTH) zorganizowało okolicznościową wystawę zatytułowaną “Nasi Kombatanci – Członkowie Koła nr 6” dla upamiętnienia XXXVI-go Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK) w Kanadzie, który odbył się w Edmonton. Wystawa miała miejsce w dniach 15-18 maja 2015r, w dolnej sali Domu Polskiego i cieszyła się wielkim zainteresowaniem zwiedzających. Projektantem wystawy była prezes KPTH, Helena Faćsko. Wystawa składała się z trzech części: Najpierw w krótkim historycznym zarysie przedstawiony był pierwszy zorganizowany w Edmonton, XIV Walny Zjazd SPK w Kanadzie, w maju 1971roku. Dalsza część wystawy przedstawiała losy polskich kombatantów z okresu II wojny światowej, członków Koła nr. 6. Część z nich była obecna na Walnym Zjeździe,
część niestety zakończyła swoją ziemską wędrówkę i żyje już tylko w naszych sercach. Na stołach wystawowych udekorowanych biało-czerwoną flagą znalazły się portrety kombatantów, a obok nich wyłożone były ulotki, ilustrujące ich życie i działalność. Niektórzy z kombatantów,
ze względu na młody wiek, nie byli żołnierzami w pełnym tego słowa znaczeniu. Tym nie mniej stracone dzieciństwo na Syberii i w pełni zaangażowana patriotyczna postawa w okresie młodości, pozwoliła nam włączyć ich do kombatanckiej wystawy. Innym ważnym elementem
wystawy była prezentacja książki o Katyniu, wydanej (w jęz. niemieckim) w Berlinie w roku 1943 i przedstawiającej kulisy sowieckiego mordu dokonanego na polskich oficerach w Katyniu. Książka była otwarta na stronie ilustrującej udział przedstawicieli Kanady w grupie dokonującej
ekshumacji zwłok oficerów. Lista ponad czterech tysięcy nazwisk zamordowanych znajduje się na końcu książki wraz z opisem drobnych przedmiotów (jak np. medalików, legitymacji), znalezionych przy zwłokach. Wśród artyfaktów, które dodawały wystawie autentyczności były m.in. mundury żołnierzy z okresu II wojny światowej, ordery i odznaczenia kombatanckie. Załączone zdjęcia ilustrują fragmenty wystawy.

Opis zdjęć:

1. Wystawa – Nasi Kombatanci, członkowie SPK i bohaterowie II Wojny Światowej
2. Oryginalne mundury wojenne członków SPK
3. Gazeta informująca o zakończeniu działań wojennych Maj 1945
4. Delegaci 36 walnego zjazdu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie
5. Hon. Jason Kenney Minister Obrony w Canadzie ogląda książkę o Katyniu
6. Hon. Jason Kenney i prezes KPTH Helena Faćsko