Jubileusz 10-lecia Kanadyjsko Polskiego Towarzystwa Historycznego 2005-2015

Jubileusz 10 lecia –  Kanadyjsko Polskiego Towarzystwa Historycznego (KPTH)

W sobotę 7 lutego 2015 roku, w Domu Polskim miała miejsce uroczysta gala z okazji jubileuszu istnienia i działalności Kanadyjsko-Polskiego Towarzystwa Historycznego. Impreza zaplanowana i przygotowana przez prezesa KPTH – Helenę Faćsko przy współudziale zarządu i wolontariuszy odbyła się w średniowiecznym stylu i zgromadziła na sali ok. 300 osób.

W bankiecie wzięli udział zarząd i członkowie Towarzystwa Historycznego, proboszcz A. Sowa OMI z parafii Różańca Świętego, proboszcz R. Majek OMI z parafii Matki Boskiej Królowej Polski, przedstawiciele organizacji polonijnych, honorowi goście, sponsorzy oraz młodzież edmontońska. Wśród gości obecny był John Szumlas, konsul honorowy RP w Edmontonie, Tomasz Łukaszuk (członek KPTH) poseł do Parlamentu Alberty, Terese Szlamp-Fryga, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Okręg Alberta oraz wielu innych

Uroczystość rozpoczęła się korowodem uczestników w strojach historycznych, którzy w takt poloneza przeszli tanecznym krokiem przez salę. Następnie nastąpiło odśpiewanie przez uczestników gali starego średniowiecznego hymnu polskiego „Bogurodzica”, przy równoczesnym pokazie na ekranie wojsk polskich z okresu XIV- XV wieku idących do boju właśnie z tą pieśnią na ustach.

Ubrani w piękne średniowieczne stroje mistrzami ceremonii byli Tomasz Łukaszuk wraz z żona Stacy Brotzel – prezenterką stacji telewizyjnej CTV, którzy umiejętnie i z ogromną dawką humoru przedstawiali gości, prowadzili konkursy z nagrodami i zapowiadali kolejne punkty wieczoru.

Kolacja przygotowana przez panie z Domu Polskiego była wyśmienita i urozmaicona występami artystycznymi oraz piękną prezentacją zdjęć przedstawiające działalność Towarzystwa Historycznego na przestrzeni minionych lat.

Z repertuarem dawnej muzyki wystąpiły solistki: Ewa Maćkowska, gitara i flet oraz Maya Budziński, skrzypce. Następnie wystąpił ze swoim repertuarem zespół seniorów “Polskie Kwiaty” działający pod patronatem KPTH przy akompaniamencie Jurka Cieślika a pod batutą Basi Pruskiej. Część artystyczną bankietu urozmaicał wielokrotnie swoimi występami zespół “Łowicz” pod kierownictwem Eli Kapicy, prezentując swoje wspaniałe tańce – polonez, krakowiak, góralski i na końcu imprezy – walc, po którym nastąpiła ogólna zabawa

Po kolacji prezes Kongresu Polonii okręg Alberta pani Terese Szlamp-Fryga, jako mówca okolicznościowy opowiedziała historię powstania Kanadyjsko-Polskiego Towarzystwa Historycznego, po czym złożyła gratulacje dla organizacji i przekazała życzenia dalszego rozwoju. Z kolejnymi gratulacjami dla Towarzystwa Historycznego wystąpili przedstawiciele innych organizacji polonijnych w Edmontonie życząc dalszych sukcesów w realizacji programu działalności. Vice-prezes Zofia Kamela KPTH podziękowała wszystkim za liczne przybycie a przedstawicielom organizacji polonijnych za życzenia..

Zarząd KPTH dziękuje serdecznie wszystkim uczestnikom bankietu 10-lecia za udział i zaangażowanie w uświetnieniu naszego jubileuszu.

Zofia Kamela