Janina Lang 2018

Janina Lang – Sybiraczka na zawsze w naszej pamięci

 

W ubiegłym tygodniu Polonia Edmonton z głębokim żalem i smutkiem pożegnała Janinę Lang. Polonia straciła osobę bezgranicznie oddaną sprawie Polonii, była przykładem patriotyzmu i dumy narodowej, brała bardzo czynny udział w działalności organizacji polonijnych. W Jej życiu zamknęły się tragiczne losy Polski i jej rodziny. Jej historia jest hołdem dla tych, którzy zginęli lub stracili bliskich podczas II wojny światowej.

Gdy 10 lutego 2018 r. odbywały się w Polsce uroczystości upamiętniające 78. rocznicę masowej deportacji Polaków na Syberię z terenów zajętych przez ZSRR po 17 września 1939 r. w tym samym czasie w dalekim od Polski Edmonton odbył się pogrzeb Janiny(Kuzio) Lang miejscowej Sybiraczki, która 78 lat temu w wieku 10 lat wraz z rodzicami została wywieziona na Syberię.
10 Lutego jest dniem wyrażania hołdu i narodowej pamięci o obywatelach polskich deportowanych w latach 1939-1956 na Syberię, do Kazakstanu i innych republik byłego ZSRR. Dzień ten jest wyrazem szacunku dla ich męczeństwa oraz wierności ideałom wolności. Bóg, Honor i Ojczyzna, to wartości, za które poświęcali swe życie. Jest wyrazem patriotyzmu i pamięci o tragedii setek tysięcy dzieci i rodzin polskich wywiezionych w głąb Rosji przez sowiecki reżym komunistyczny.
10 lutego br. Polonia Edmonton oddala hołd Janinie Lang i Polakom, którzy zmarli z głodu, wycieńczenia, chorób i nieludzkiej pracy.

Na uroczystościach pogrzebowych śp. Janiny Lang w kościele Różańca Świętego wzięli udział: Sybiracy i Sybiraczki, Kombatanci, przedstawiciele organizacji polonijnych i harcerskich, John Szumlas, Konsul Honorowy RP w Edmonton, Janusz Tomczak, Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Albercie.
Mszę świętą za dusze zmarłej śp. Janiny Lang odprawił ks. Mieczysław Burdzy, proboszcz parafii Różańca Świętego.
Na przyjęciu w Domu Polskim mówcy: Janusz Tomczak i Wiliam Chodkiewicz wyrazili uznanie dla Janiny i Sybiraków, którzy dzisiaj należą do tej cząstki społeczeństwa, która przez trudne i ciężkie losy życia stała się najbardziej patriotyczną. Na zesłaniu doświadczyli, co znaczy kochać Ojczyznę-Polskę i tęsknić za nią. Odczytano też specjalny list od Andrzeja Ruty, Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie.
Sybiracy w Kanadzie wychowali swoje dzieci w duchu zasad chrześcijańskich i patriotycznych.
Henry Lang, syn państwa Langów jest Prezesem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koło Nr 6 w Edmonton. Po uroczystościach pogrzebowych serdecznie podziękował za pomoc, wsparcie i za tak liczny udział w uroczystościach pogrzebowych jego mamy.
Sybiracy są żywym świadectwem martyrologii narodu, ale też siły i woli przetrwania, które powinny być cenną lekcją historii i patriotyzmu dla obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.

Zygmunt Cynar

Źródło: Polonia Edmonton News, Luty 11, 2018