Historia Parafii Św Michała

Dane zebrane od pionierów zamieszkujących w latach 1938-1940. Wielu z informatorów znajduje się jeszcze między żywymi. Informacji udzielili: Nicholas Adamyk, Anicet Jakubow, John Kucy, Theodor Prus, Frank Kucy, Michael Jakubowski, Joseph Sobkow, John Pruss, Paul Panicz, John Adamyk, Michael Stelmach, John Pruss (South), Paul Kucy, John Klaczek i Fabian Klaczek.

Osadę tę po raz pierwszy odwiedził ksiądz katolicki prawdopodobnie w roku 1892, jeszcze przed przybyciem imigrantów polskich.

Wiosną 1897r. przybyli tutaj pierwsi osadnicy polscy, a w roku 1899, w marcu przyjechał pierwszy polski ksiądz J. W. Kulawy OMI.

Rozpoczęto budowę kościoła już w lecie 1900r. ks. Franciszek Olszewski odprawił pierwszą mszę św. w jeszcze niewykończonym kościele.

Ks. Fr. Olszewski został wyznaczony na proboszcza dla polskich mieszkańców w środkowej Albercie. Był on bodajże duszpasterzem najdłużej obsługującym te okolice. Pracował i zarządzał misją St. Michael przez 13 lat.

Po księdzu Olszewskim, który wiele dobrego zrobił dla podźwignięcia duchowego swoich parafian, kierownicy duchowi tego ośrodka zmieniali się bardzo często.

W okresie od 1913 roku do 1938r. prowadziło tutaj pracę duszpasterską aż 10 księży, przebywając tu przeważnie po dwa lata.

Jedynie ks. Anthony Sylla OMI dłużej ojcował na tej misji, bo aż 8 lat.

Następcami księdza Olszewskiego byli ks. F. Dionysius (Denis) OFM, ks. Paweł Kulawy OMI, ks. Anthony Sylla OMI, ks. Fr. Boniface OMI, ks. Joseph Miksa, ks. Louis Bożyk, ks. Stan Wachowicz OMI, ks. Kazimierz Holyk OMI, ks. John Herold, ks. Adam Przysiężniak, i wreszcie w roku 1938 objął misję na 7 lat M.P. Kałużny.

W roku 1915 ks. Paweł Kulawy rozpoczął budowę nowego kościoła, którego kamień węgielny poświęcił ks. Anthony Sylla OMI.

Ks. Louis Bożyk, za czasów swej tutaj administracji wybudował plebanię.

Ks. M.P. Kałużny został mianowany proboszczem St. Michael i przydzielonych misji dnia 18 września 1938 roku, i zarządzał nimi do września 1945 roku, kiedy został przeniesiony do parafii Św. Różańca w Edmonton, a jego miejsce zajął ks. Stanisław Zenko.

Ks. Kałużny w czasie swej siedmioletniej działalności zorganizował tu w roku 1939 misję, podczas której nauczał ks. J. Kapik C.S.R. W roku 1940 parafia wystawiła kopiec kamienny na pamiątkę pierwszej kaplicy, zbudowanej przez polskich pionierów w roku 1901. I w tym czasie obchodzono uroczyście jubileusz 25 lecia pobudowania istniejącego kościoła.

Ks. Anthony Sylla OMI, który w roku 1915 dokonał poświęcenia kamienia węgielnego kościoła, przybył na tę uroczystość z Rama, Saskatchewan. Kazania wygłosili ks. Sylla w języku polskim i ks. Lawrence ze Smoky Lake w języku angielskim.

Po uroczystościach kościelnych odbył się bankiet, urządzony przez miejscowe parafianki, w którym wzięli udział niemal wszyscy parafianie St. Michael i okolicy.

 

Źródło: Biuletyn Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Okręg Alberta 3 V 1958