Czesław Dzwonkowski

Parafia św. Wawrzyńca w Kleczkowie

Parafia pw. św. Wawrzyńca powstała z fundacji Sobiesantha w 1429 r., a erygowana w 1442 r. przez Biskupa Pawła Giżyckiego. W latach 1512-1518 został zbudowany murowany kościół w stylu późnogotyckim pw. św. Wawrzyńca; całkowicie zniszczony podczas wojny w 1944 r. W latach 1951-1954 kościół został odbudowany od fundamentów sta­raniem ks. prob. J. Sawickiego; wyposażony staraniem ks. prob. Tadeusza Romanowskiego; konsekrowany 19.07.1976 r. przez Biskupa łomżyńskiego Mikołaja Sasinowskiego. W1998 r. staraniem ks. prob. Kazimierza Dochoda wykonano ogrzewanie kościoła, a w latach 1998-2000 staraniem ks. prob. Stanisława Żbikowskiego – nowe nagłośnienie kościoła. Plebania murowana wybudowana w 1956 r. staraniem ks. prob. Jana Sawickiego.

Duszpasterze
Proboszcz
  • Ks. Dariusz Lenczewski
Proboszczowie w 75-leciu

ks. Franciszek Myśliński 1923-1935, ks. Ludwik Niedźwiecki 1935-1947, ks. Jan Sawicki 1947-1971, ks. Tadeusz Romanowski 1971-1983, ks. Sławomir Sztachański 1983-1984, ks. Kazimierz Dochód 1985-1998 (adm. od 1984), ks. Stanisław Żbikowski 1998-2001, ks. Ludwik Jaczyński od 2001-2011, ks. Dariusz Lenczewski od 2011.