Bogumiła Szulc

Bogumiła Szulc

(1942- 2011)

W dniu 21 maja 2011 r. w kościele Różańca Świętego w Edmontonie, Polonia pożegnała śp. Bogumiłę Szulc. Oprócz rodziny i przyjaciół żegnali Ją uczniowie, nauczyciele i absolwenci z Angielsko-Polskiego Programu Szkolnego im. Jana Pawła II, przedstawiciele organizacji polonijnych i młodzież. Polonia utraciła osobę o wielkim sercu, bezgranicznie oddaną sprawie polskości a szczególnie polskiej edukacji poza granicami Ojczyzny. Polskość zawsze była bliska jej sercu i przekazywała to swym uczniom w Polskiej Sobotniej Szkole im. H. Sienkiewicza a następnie przez ponad 20 lat w Angielsko-Polskim Programie.  Umiłowanie zawodu nauczycielskiego i jej poświęcenie dla dobra młodzieży polonijnej było dla niej najważniejszą sprawą. Bogumiła odegrała ważną rolę w tworzeniu dwujęzycznego programu szkolnego im. Jana Pawła II. Wykonywała to wszystko z miłości do dzieci i utrzymywania tutaj języka polskiego, oraz polskiej kultury i tradycji. Z nauczycielską pasją niestrudzenie inspirowała młodzież, która zaczęła dostrzegać wartości języka polskiego szczególnie tych, którzy urodzili się w Kanadzie. Zdawała sobie sprawę, że utrzymanie polszczyzny poza granicami kraju nie jest rzeczą łatwą. Angielsko-Polski Program Szkolny im. Jana Pawła II jest miejscem gdzie stworzono optymalne warunki do nauki religii, kultury i tradycji narodowych oraz historii i geografii Polski. Wkładała w ten Program wiele serca i entuzjazmu. Uczyła dzieci bycia dumnym z polskiego pochodzenia, polskiej historii i kultury oraz wartości religijnych.  Troszczyła się o innych w potrzebie poprzez aktywną działalność w organizacjach polonijnych. Była wieloletnią prezeską i niestrudzoną działaczką Koła Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kanadyjskie Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, obchodzące we wrześniu 2007 roku złoty jubileusz 50-lecia działalności, zostało odznaczone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej. W kwietniu 2008 r. w Konsulacie Generalnym w Toronto całe Towarzystwo zostało uhonorowane najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez KUL – Medalem „ Veritas in Curitate” (Prawda w miłości). Indywidualne medale otrzymali działacze tej organizacji, wśród nich Bogumiła Szulc, prezeska Koła w Edmontonie.  Specjalnie na tę okazję przyjechali do Kanady arcybiskup Józef Życiński, metropolita lubelski i wielki Kanclerz KUL-u, oraz ks. dr. hab. Mirosław Kalinowski, prorektor d. nauki, współpracy z zagranicą i promocji KUL.

Bogumiła Szulc była zawsze serdeczna i życzliwa, promieniowało od niej wiele ciepła. Nawet choroba nie zmniejszyła w niej niespożytej energii i do końca zachowała optymizm. Znosiła swe cierpienia i dzielnie walczyła z chorobą, pokładając nadzieję w Bogu. Odeszła w wieku 68 lat a jej prochy spoczęły w rodzinnym grobowcu w Polsce.

Bogumiła Szulc pozostanie w naszej pamięci i naszych sercach.

Zygmunt Cynar

Źródło: Panorama Polska, Czerwiec 2011

Opis zdjęć:

  1. Bogumiła Szulc
  2. 25 lecie Koła Przyjaciół KUL-u w Edmontonie. Siedzą od lewej Roger Furmańczyk z Ottawy, Irena Kościelak sekretarz koła, ks. Roman Majek, OMI, prof. Agnieszka Kijewska prorektor KUL-u, Bogumiła Szulc prezeska Koła KUL w Edmontonie, Janina Muszyńska wiceprezes. Stoją od lewej Bronisław Bereźnicki członek zarządu, Greta Derus członek zarządu, ks. Francois Dyjak OMI, Gizela Płachcińska członek zarządu, Jadwiga Kociołek skarbnik i Ryszard Fryga członek zarządu.

   3-6 Bogumiła ze swoimi wychowankami

   7.  W czasie wizyty na KUL-u w Lublinie

  1. Legitymacja i Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej