Jubileusz 90-lecia Towarzystwa Polsko-Kanadyjskiego 1927-2017

Jubileuszowy Bankiet upamiętnił 90-lecie Towarzystwa Polsko-Kanadyjskiego

Gratulujemy, dziękujemy Wam i życzymy jeszcze więcej sukcesów na przyszłość”. Słowa te były wypowiedziane przez wielu gości do członków Towarzystwa Polsko-Kanadyjskiego na uroczystym, Jubileuszowym Bankiecie i Balu z okazji 90 rocznicy powstania tej najstarszej organizacji polonijnej w Edmontonie, który odbył się 14 października 2017 r. w Domu Polskim. 90 lat temu złączyła ich wspólna idea dla utrzymania polskości wśród rodaków na emigracji, nie tylko w Edmonton. Towarzystwo weszło, jako pełnoprawny członek w skład Zjednoczenia Zrzeszeń Polskich w Kanadzie, które złączyło w 1938 roku serca polskie w jedno ognisko do wspólnego działania w każdej sprawie, gdzie chodzi o dobro i sławę narodu polskiego oraz do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym.

Przez 90 lat różnych doświadczeń, bolesnych i radosnych Towarzystwo przekazywało i przekazuje swe przywództwo w ręce młodszych pokoleń, których serca gotowe są do działań i poświeceń w nadziei, że Polacy w Edmonton zawsze będą czynnym i wartościowym składnikiem społeczności kanadyjskiej w mozaice grup etnicznych. Przy okazji jubileuszu, zawsze powraca pytanie: co dalej?

Przemiany zachodzące we współczesnym świecie, a zwłaszcza w Kanadzie, zmuszają nas do tego, abyśmy byli coraz lepiej zorganizowani oraz działali efektywnie w lokalnych organizacjach, z udziałem także młodych ludzi, aczkolwiek nie jest to łatwe zadanie. Już wiele lat temu działacze polonijni w Edmonton zadawali sobie pytanie; — Co dalej Polonio? Wynikało to z widocznej powszechnej apatii i obojętności na losy organizacji polonijnych. Brak nowych pomysłów, nowych członków oraz zainteresowania tym, jak odnowić i uatrakcyjnić działalność społeczną. Potrzebne jest większe zainteresowanie się tego typu pracą, nowe plany, orzeźwiające pomysły, prężność i entuzjazm. Potrzebna jest „zmiana warty”, „przekazanie pałeczki sztafetowej” tym, którzy wniosą nowe wartości, by umożliwić pozytywne oddziaływanie na całe społeczeństwo nie tylko polonijne. W organizacjach polonijnych brakuje ludzi do pracy społecznej, funkcje organizacyjne pociągają za sobą wielki wysiłek psychiczny i czasowy i niewielu jest kandydatów na ich obejmowanie. Wśród nowych emigrantów można znaleźć ofiarne i uspołecznione osoby, które starają się wprowadzać własne inicjatywy społeczne i polityczne, ale są to tylko wyjątki. Polonia to jedna z najbardziej wykształconych grup etnicznych w Kanadzie, musimy tylko wychodzić na zewnątrz i pokazywać się z jak najlepszej strony, być przykładem dla innych. Jako liczna grupa etniczna mamy duży potencjał i możemy mieć siłę społeczną, umożliwiającą pozytywne oddziaływanie na społeczeństwo. Przyszłość Towarzystwa Polsko-Kanadyjskiego i innych organizacji polonijnych zależy od każdego z nas. Uroczystość była okazją do uhonorowania wszystkich, którzy pracują na rzecz Polonii, chociaż niezbyt liczebnie, tworzą siłę do wielkich dokonań.

W tym dniu pięknie odnowiona i udekorowana sala bankietowa Domu Polskiego była wypełnioną po brzegi. Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu dostojnych gości, wśród których byli Randy Boissonnault, poseł do Parlamentu Kanady z okręgu wyborczego Edmontonie Centrum, David Shepherd, poseł do Parlamentu Alberty z okręgu wyborczego Edmontonie Centrum, Zygmunt Potocki, Konsul Honorowy RP z Calgary, John Szumlas, Konsul Honorowy RP z Edmontonu, Janusz Tomczak, prezes KPK OA, byli prezesi Towarzystwa, księża z polskich parafii, siostry służebniczki i prezesi organizacji polonijnych. Pani prezes lila Futerska powitała serdecznie wszystkich obecnych i życzyła milej zabawy.

Na rozpoczęcie uroczystości odśpiewano hymny narodowe Kanady i Polski. Uczczono minutą ciszy odeszłych do wieczności Członków TKP. Po kolacji wzniesiono toasty: John Szumlas za Jej Majestat Królową Elżbietę II, Janusz Tomczak za Prezydenta RP Andrzeja Dudę i Wiliam Chodkiewicz za pomyślność TPK. Głównym i Honorowym mówcą wieczoru był dr Bronisław Bochiński, który przedstawił historie Towarzystwa, Jego założycieli, ich bogate osiągnięcia i patriotyczną postawę obywatelską, która była wzorem do naśladowania.

Na zakończenie części oficjalnej do wszystkich uczestników uroczystości przemówiła obecna pani Prezes Towarzystwa Polsko-Kanadyjskiego, lila Futerska, która z głębi serca podziękowała wszystkim za tak liczne przybycie i najlepsze życzenia na dalszą działalność Towarzystwa. Nie szczędziła też wiele słów pochwalnych pod adresem Komitetu Organizacyjnego obchodów tej doniosłej rocznicy.

Długoletni i zasłużeni członkowie TPK zostali wyróżnieni dyplomami uznania: Janina Muszyńska, dr Bronisław Bochiński, Adolf Watek, inż. Józef Bereźnicki, Bolesław Holik i Marek Stepczyński, którym wszyscy zgromadzeni na sali odśpiewali tradycyjne „100 lat”. Wśród wyróżnionych zabrakło byłego, długoletniego prezesa TPK śp. Adama Świerczyńskiego, który za szybko odszedł od nas do wieczności.

Zabawę taneczną poprzedził występ zespołu folklorystycznego, „Polonez”, który jest artystyczną dumą edmontońskiej Polonii. Mistrzami ceremonii byli: Karolina Korzeniewska i Dawid Hasek. Uroczystość zakończono zabawą taneczną, która trwała do późnych godzin wieczornych przy dźwiękach prezentowanych przez DJ Bogdana Konikowskiego.

Zygmunt Cynar

Źródło: Polonia News Edmotnon 16 X 2017