Jubileusz 70-lecia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Edmonton 1946-2016

70 lat Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Edmontonie

 

12 listopada br. przy wypełnionej sali Domu Polskiego w Edmontonie odbył się uroczysty Bankiet z okazji 70 rocznicy działalności Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie, które zasługuje na najwyższe uznanie i podziw za jego działalność w propagowaniu wartości patriotycznych. Członkowie Stowarzyszenia w swoim działaniu zachowali honor, uczciwość i chęć walki o Ojczyznę zgodnie z hasłami na sztandarach – Bóg, Honor, Ojczyzna. Nie da się ocenić wkładu jaki Stowarzyszenie wniosło w rozwój Polonii, Polski i Kanady, podtrzymując narodowe tradycje, język i kulturę z fundamentem i zapleczem kolejnych pokoleń Polaków w Kanadzie.

Sukcesy SPK w Kanadzie były i są zasługą setek działaczy i wiernych członków Stowarzyszenia, którzy swą pracę i czas wkładali we współtworzenie polskiego życia społecznego z dala od Kraju. To Oni tworzyli polskie parafie, budowali kościoły, zakładali polskie szkoły.

W organizowaniu nowego życia w obcym kraju i trosce o ich pokolenie urodzone w Kanadzie za jeden najważniejszych celów postawili sobie wychowanie swych dzieci w duchu polskości, przy zachowaniu języka ojczystego rodziców.

Dzisiaj, gdy Polska – po 50 latach – odzyskała suwerenność, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów kontynuuje pracę organizacyjną i charytatywna; pracę, której celem jest pozostawienie dorobku pokoleń kombatanckich następcom – drugiemu i trzeciemu pokoleniu Emigracji, aby z dala od Ojczyzny, na gościnnej ziemi kanadyjskiej utrzymać tożsamość kulturową następnych pokoleń Polaków.

Już teraz mówi się o przyszłości SPK, o tym kto i jak powinien zadbać o to, by kontynuować tę ogromną pracę, którą kombatanci zaczęli 70 lat temu.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością weterani II wojny światowej i kombatanci, a także dostojni goście, wśród których znaleźli się: Randy Boissonnault, deputowany do parlamentu kanadyjskiego z okręgu wyborczego Edmonton Centrum, John Szumlas, konsul honorowy RP w Edmonton, Andrzej Ruta, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie z siedzibą w Toronto i Janusz Tomczak, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Albercie. Obecni byli przedstawiciele organizacji polonijnych i młodzieży.

Odśpiewano hymny narodowe obu państw: Kanady i Polski. Henry Lang, prezes SPK Kolo Nr 6 w Edmonton powitał wszystkich przybyłych kombatantów i gości. Minutą ciszy uczczono pamięć żołnierzy poległych na wszystkich frontach. W trakcie bankietu wzniesiono toast na cześć: królowej brytyjskiej Elżbiety II, prezydenta RP Andrzeja Dudy i armii polskiej.

Do obecnych na uroczystości przemówił prezes Zarządu Głównego SPK w Kanadzie Andrzej Ruta, który miedzy innymi podkreślił doniosłą wagę społecznej działalności SPK w Kanadzie w zachowaniu polskości, kultury i tradycji na przestrzeni swego 70-letniego istnienia.

John Szumlas w swoim przemówieniu, miedzy innymi przypomniał historię kaprala Wojtka, walecznego niedźwiadka, który został przygarnięty przez żołnierzy II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa. W imieniu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Vancouver przekazał na ręce p. Langa dyplom następującej treści:

„Dyplom uznania i wdzięczności dla Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie Koło Nr 6, Edmonton z okazji 7O-lecia istnienia organizacji za niestrudzoną działalność na rzecz krzewienia polskiego patriotyzmu i polskiej historii w prowincji Alberta w Zachodniej Kanadzie oraz nieustanne wsparcie i pomoc weteranom walk o wolną i niepodległą Polskę.” W imieniu Konsulatu podpisał konsul RP w Vancouver Marcin Trzciński.

Wzruszającym momentem uroczystości było przedstawienie przez prezesa Langa kombatantów, uczestników II wojny światowej, wśród których byli jego rodzice, państwo Langowie. Publiczność obdarowała Wszystkich gromkimi brawami.

W czasie bankietu przedstawiono plan pomnika upamiętniającego wszystkich edmontońskich kombatantów, który będzie miał miejsce na cmentarzu Holy Cross.

W części artystycznej bankietu wystąpił zespól taneczny „Polonez” a następnie rozpoczęła się zabawa taneczna.

Jubileuszowy Bankiet starannie zorganizowany przez SPK w Kanadzie Koło Nr 6 był okazją do wspomnień, refleksji i poczucia dobrze spełnionego obywatelskiego obowiązku. Mistrz ceremonii, Władysław Szwender jr. czuwał nad właściwym spełnianiem punktów uroczystości.

Dziś do Stowarzyszenia przychodzą osoby młodsze, ale to wciąż stosunkowo mało. Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich, prowadzi działalność charytatywną, pracuje dla dobra całej Polonii, broni dobrego imienia Polski i propaguje jej prawdziwą historię – a to tylko niektóre jego cele. Miejmy nadzieję, ze przyszłość Stowarzyszenia pozostanie w tych, w których biją polskie serca, niezależnie od tego, czy są urodzeni w Polsce czy w Kanadzie, którzy będą pracować dla dobra polskości poza jej granicami – na patriotycznym przykładzie tych, którzy walczyli za Polskę w czasie II wojny światowej, ale nie mogli do niej wrócić.

Kombatanci są żywym świadectwem martyrologii narodu, ale tez siły i woli przetrwania, które powinny być cenną lekcją historii i patriotyzmu dla obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.

Z. Cynar

Źródło: Polonia Edmonton News, Listopad 2016