50-ta Rocznica Przyjazdu Sióstr Służebniczek do Edmonton

W niedzielę 20 marca 2022, o godz. 12:15 ks. abp Richard Smith odprawił Mszę św. dziękczynną w parafii pod wezwaniem Różańca św.

Eucharystię koncelebrowało pięciu kapłanów: o. proboszcz Mieczysław Burdzy OMI, o. Kazimierz Tyberski OMI, o. Władysław Karciarz OMI, ks. Adam Lech i ks. Andrzej Bogdanowicz.

Homilię wygłosił Ks. Arcybiskup, podkreślając widoczną obecność i świadectwo życia sióstr w parafii. Mówiąc o oddziaływaniu sióstr na środowisko, zaznaczył:

W sercu ich domu jest kaplica, centrum życia. Apostolska działalność Sióstr ma swoje źródło w łączności z Bogiem w Eucharystii i ciągłej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Niech to będzie przypomnienie dla nas, że modlitwa jest fundamentem naszego życia. W tym uprzywilejowanym miejscu prawdziwie spotykamy się z Jezusem, znajdujemy życie i otrzymujemy wszystkie dary do dawania świadectwa chrześcijańskiego życia.

W uroczystości licznie uczestniczyli prezesi organizacji parafialnych i polonijnych, Rycerze Kolumba, Związek Podhalan. Dzieci przedszkolne radosnym śpiewem upiększyły tę liturgię. Przed końcowym błogosławieństwem przedstawiciele organizacji parafialnych, dzieci i młodzież wyrazili podziękowania i życzenia siostrom. W imieniu wspólnoty Sióstr Służebniczek wyrazy wdzięczności złożyła s. przełożona M. Benedyktyna Lala i s. wikaria generalna, M. Anita Hoffman. Po Mszy św. uczestnicy liturgii kontynuowali wspólne świętowanie na sali przykościelnej.