Pomnik Milenium Przy Kościele

Tysiąclecie Chrześcijaństwa Polskiego

Pomnik usytuowany jest obok kościoła Różańca Świętego w Edmontonie. Został on postawiony dla uhonorowania polskich pionierów w Albercie z okazji obchodów tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce (966-1966) oraz stulecia Kanady (1867-1967). Pomnik zaprojektował Marian Strzelecki (1925-1994) znany działacz polonijny. Na pomniku widnieje napis POLONIA SEMPER FIDELIS, co znaczy Polska jest zawsze wierna. W tym kontekście powiedzenie to, wiąże się z ideą przedmurza chrześcijaństwa. Polska prawowierna córka kościoła, była określana mianem niezłomnego muru Europy.

Pomnik został ufundowany przez Klub Męski działający przy kościele Różańca Świętego.