Mikołaj Kopernik

Popiersie Mikołaja Kopernika zdobi Queen Elizabeth Planetarium w Edmontonie. Pomnik wykonany został przez Danka Możdżeńskiego a odsłonięty we wrześniu 1973 roku w czasie obchodów 500-lecia urodzin astronoma. Popiersie jest darem Polonii edmontońskiej.

Mikołaj Kopernik polski astronom, ustalił, że ziemia porusza się dookoła słońca (obieg roczny) a także dokonuje raz na dobę obrotu dookoła własnej osi. Heliocentryczna teoria Kopernika miała ogromne znaczenie dla rozwoju nauki i myśli ludzkiej.

Kopernik urodził się w Toruniu 19 lutego 1473 a zmarł 70 lat później w 1543 we Fromborku. Wykształcony w teologii, matematyce, prawie, ekonomi, strategii wojskowej astronomi i medycynie. Studiował na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie i włoskich Uniwersytetach w Bolonii i Padwe.  W roku 1497 został kanonikiem katedry we Fromborku.  Z tego okresu datują się jego pierwsze obserwacje astronomiczne. Teoria heliocentryczna wszechświata, zakładająca, że ziemia i inne planety poruszają sią dookoła słońca, została opisana w dziele życia Kopernika O obrotach sfer niebieskich, w opublikowanym po łacinie na krótko przed śmiercią wielkiego astronoma.

Ludzkość przed Kopernikiem wierzyła, że ziemia umieszczona jest w centrum wszechświata, słońce zaś, jak również gwiazdy i planety obiegają ziemię dookoła. Taki obraz wszechświata odpowiadał teologom, którzy widzieli w nim odzwierciedlenie ziemi, jako centrum stworzenia.

Po śmierci Kopernika ludzie na całym świecie zaczęli mówić, iż Mikołaj Kopernik WSTRZYMAŁ SŁOŃCE RUSZYŁ ZIEMIĘ

Autor pomnika Danek Możdżeński urodził się w polskiej rodzinie w Edmonton w 1952. Profesjonalnie rzeźbiarstwem zaczął zajmować się w wieku 14 lat a jego niezliczone prace znajdują się w prestiżowych miejscach w całej Canadzie a także wielu prywatnych kolekcjach.