Czesław Miłosz

Pomnik Czesława Miłosza został odsłonięty 22 marca 1984 w Biblitece Rutheforda na uniwersytecie albertańskim a został ufundowany przez Towarzystwo Kultury Polskiej w Edmonton dla upamiętnienia pobytu poety w mieście. Twórcą pomnika jest Danek Możdżeński, członek TKP.

Czesław Miłosz wybitny poeta, prozaik, eseista, historyk literatury, tłumacz, dyplomata polski, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w roku 1980.

Miłosz urodził się 30 czerwca 1911 roku w Szetejniach (Seteiniai) na Litwie. W roku 1934 uzyskał tytuł magistra praw na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Pierwszy tomik jego poezji Poemat o czasie zastygłym, ukazał się w roku 1933. W czasie okupacji niemieckiej, jako pisarz w ruchu oporu Miłosz opublikował podziemną analogią poezji antyfaszystowskiej Pieśń niepodległa.  W latach 1946-50 Miłosz był sekretarzem ambasady polskiej w Waszyngtonie. W roku 1951 zerwał z rządem PRL i udał się do Francji, gdzie w 1953 opublikował Zniewolony umysł, książkę o intelektualistach i komuniźmie. W latach 1960-1993 Miłosz przebywa w USA gdzie zostaje profesorem literatury słowiańskiej na uniwersytecie kalifornijskim Berkeley oraz na Harwardzie.  Do roku 1980 utwory Miłosza były w Polsce objęte cenzurą. Stosunek władz do Miłosza zaczął się zmieniać po 1980 roku, kiedy poeta otrzymał literacką nagrodę Nobla za całokształt twórczości. Rok później przyjechał do kraju, gdzie jego utwory zaczęto już oficjalnie wydawać. Stały się one natchnieniem dla rozwijającej się opozycji politycznej. W 1993 poeta wraca na stale do Polski i zamieszkuje w Krakowie.

Czesław Miłosz zmarł w Krakowie 14 sierpnia 2004, przeżywszy 93 lata. Zostal pochowany w Krypcie Zasłużonych Kościoła Paulinów na Skałce w Krakowie.

Głupcy są zdania, że kiedy poświęcą pamięć przeszłości, będą żyć szczęśliwi