TOBIE OJCZYZNO – Cichociemni Spadochroniarze Armii Krajowej

TOBIE OJCZYZNO – Cichociemni Spadochroniarze Armii Krajowej

 

14 lutego 1942, rozkazem gen. Władysława Sikorskiego, Związek Walki Zbrojnej został przemianowany na Armię Krajową.

Armia Krajowa to zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego, działające na terytorium II Rzeczypospolitej, okupowanym przez hitlerowskie Niemcy oraz ZSRR.

Jej protoplastą były: Służba Zwycięstwu Polski utworzona 27 września 1939 oraz Związek Walki Zbrojnej powołany 13 listopada 1939 przez władze R.P. 14 lutego 1942 rozkazem Naczelnego Wodza – generała broni Władysława Sikorskiego – został przemianowany na Armię Krajową.

Była najliczniejszą, najdłużej działającą, a także stosującą najbardziej zróżnicowane formy walki formacją zbrojną w okupowanej Europie. Była podziemnym Wojskiem Polskim. Niezwykłe jest także to, że Jej prymatem była walka o niepodległość Polski ponad partyjnymi i politycznymi uprzedzeniami.

W skład Armii Krajowej weszły m.in. oddziały: Narodowej Organizacji Wojskowej (od 1942), Konfederacji Narodu (od sierpnia 1943), części Narodowych Sił Zbrojnych (od 1944), części Batalionów Chłopskich (od 1943), Gwardii Ludowej WRN (od 1940).

W latach 1942 – 1945 oddziały żołnierzy Polski Walczącej przeprowadziły ponad 110 tys. akcji zbrojnych oraz dywersyjnych, w tym ponad 2,3 tys. na transport (m.in. wykolejono 1,3 tys. pociągów z wojskiem i uzbrojeniem). Zabito w walce ponad 150 tys. niemieckich żołnierzy i policjantów oraz kolaborantów.

Wywiad AK m.in. ustalił miejsce produkcji rakiet V1 i V2 w Peenemünde na wyspie Uznam. Wkład polskiego wywiadu w wysiłek aliantów w 1945 ocenił oficer łącznikowy MI6 (1940-1946) komandor Wilfred Dunderdale – „spośród 45 770 raportów wywiadowczych z okupowanej Europy, które dotarły w czasie wojny do aliantów, 22 047, czyli 48 procent, pochodziło ze źródeł polskich. (…) Wynika z tego, że w ciągu ostatnich pięciu lat polscy agenci w Europie pracowali bez przerwy i że dostarczyli oni, mimo wielkiego zagrożenia dla siebie i swoich rodzin, wielką ilość materiału wszelkiego rodzaju i obejmującego wiele tematów”.

Gen. Collin Gubbins, szef brytyjskiej tajnej organizacji rządowej – Special Operations Executive (SOE) w liście z 1 maja 1943 do gen. Tadeusza Klimeckiego (szefa Sztabu Naczelnego Wodza) napisał: „(…) wyrażam uznanie Armii Krajowej za dokonany wysiłek w ostatnim roku i zapewniam Pana, że uważamy ją dzisiaj za najlepiej zorganizowaną i najbardziej sprawną armię podziemną w Europie”.

Okupowana Polska miała swój rząd w Londynie oraz swoje Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. W okupowanym kraju działały podziemne sądy, wydające wyroki, które egzekwowali żołnierze AK. Przez całą okupację działały tajne komplety, czyli podziemne szkoły. Na terenie Generalnej Guberni działało ok 2 tys. szkół średnich. Podziemne uczelnie podczas wojny wyszkoliły ok. 10 tys. studentów. Przez całą okupację wydawano podziemną prasę (ok. 1400 tytułów) oraz książki. Na przełomie 1943/44 łączny nakład prasy podziemnej wynosił ok. 250 tys. czasopism, 65,5 tys. broszur oraz ok. 120 tys. ulotek. Działały także podziemne teatry, organizowano koncerty, wieczory poetyckie…

W trakcie swych działań AK tworzyła specjalne formacje dywersyjne: (20-04-1940) Związek Odwetu, (sierpień 1940) Wachlarz, (maj 1942) Organizację Specjalnych Akcji Bojowych Osa. 22 stycznia 1943 powołano Kierownictwo Dywersji (Kedyw) KG AK. Skupiał Związek Odwetu, Wachlarz, Tajna Organizację Wojskową oraz grupy bojowe Szarych Szeregów. W czerwcu 1943 powołano Agat (akronim: anty-gestapo), którego dowódcą został Cichociemny, kpt. Adam Borys ps. Pług. W styczniu 1944 jednostka zmieniła nazwę na Pegaz (przeciw-gestapo), a w czerwcu 1944 na Parasol. Przeprowadziła wiele spektakularnych akcji, m.in. przeciwko hitlerowskim dygnitarzom, w tym zamach na kata Warszawy – Franza Kutscherę.

Armia Krajowa składała się wyłącznie z ochotników, w szczytowym okresie swego istnienia liczyła aż 390 tys. żołnierzy! Liczebnie była liczniejsza niż Wojsko Polskie na początku 1939. Była armią bez koszar. W 1944 służyło w niej 10,8 tys. oficerów, w większości żołnierzy zawodowych. Stanowiska dowódcze, na różnych szczeblach, obejmowały także osoby cywilne. Przy tej liczebności brakowało bowiem zawodowej kadry dowódczej.

Według tajnego brytyjskiego raportu z 25 listopada 1941, w Związku Walki Zbrojnej służyło wówczas 121 tys. żołnierzy, w tym niespełna 3,8 tys. oficerów. Zaledwie 35 tys. miało broń…

Lynne Olson w ciekawej i rzetelnej książce pod znaczącym tytułem „Wyspa ostatniej nadziei. Anglicy, Polacy i inni” podkreśla – „zanim kraj upadł, polskie władze położyły fundament pod rozległą organizację zbrojnego oporu. W kraju pozostało dziewięciuset Polaków wyszkolonych w walce partyzanckiej, a w trzystu podziemnych schronach w całym kraju zmagazynowano materiały wybuchowe, granaty, karabiny i pistolety. Polska spośród wszystkich okupowanych krajów najbardziej odrzuciła kolaborację. Jej Armia Krajowa (od 14 lutego 1942 roku, wcześniej od listopada 1939 – Związek Walki Zbrojnej) – największy, najbardziej zaawansowany i najlepiej zorganizowany ruch oporu w całej Europie – nie pozostawiła żadnej wątpliwości, że oczekuje od Polaków, że przeciwstawią się Niemcom w każdy możliwy sposób – poczynając od odmawiania współpracy, a kończąc na dywersji i sabotażu” (s. 188).

.

CICHOCIEMNI

———-

Przerzucani do Polski Cichociemni – wysokiej klasy specjaliści, przeszkoleni m.im. w wywiadzie, sabotażu, dywersji, łączności – obejmowali w Armii Krajowej odpowiedzialne funkcje we wszystkich pionach oraz na rozmaitych szczeblach dowodzenia, z funkcją Dowódcy AK włącznie.

Celem władz polskich podczas II wojny światowej było odzyskanie niepodległości oraz odbudowa państwa w granicach co najmniej z sierpnia 1939, z przyłączeniem obszaru Prus Wschodnich, Gdańska, Pomorza i Śląska Opolskiego.

Celem strategicznym Armii Krajowej było przeprowadzenie w Polsce, w końcowej fazie wojny zwycięskiego powstania powszechnego. Celem taktycznym było prowadzenie walki bieżącej: m.in. wywiad, sabotaż, dywersja. Cichociemni mieli wydatnie pomóc w przygotowaniu i przeprowadzeniu powstania powszechnego w Kraju! Mieli wesprzeć realizację celu strategicznego oraz taktycznego AK.

Cichociemni, choć nie byli formalnie istniejącą jednostką, stali się prekursorami współczesnych sił operacji specjalnych. Działania powietrznodesantowe, przeprowadzane z użyciem specjalnie wyszkolonych, elitarnych formacji komandosów, sił specjalnych, są obecnie kluczowym elementem wszelkich strategii oraz doktryn militarnych na świecie.

Cichociemni byli żołnierzami Armii Krajowej w służbie specjalnej.

Wytypowano Ich po sztabowej analizie Ich życiorysów i cech charakteru – to była pierwsza selekcja. Spośród wytypowanych, 2413 kandydatów przyjęto na szkolenia dla Cichociemnych, ale tylko 605 je ukończyło – to była druga selekcja. 579 zakwalifikowano do skoku do Polski – to była trzecia selekcja.

316 Cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej przerzucono do okupowanej Polski. Spośród Nich:

* 40 walczyło o niepodległość Polski w latach 1918 – 1921

* 225 walczyło w obronie Polski w 1939

* 102 poległo podczas II wojny światowej, w tym 9 zginęło w samolocie lub podczas skoku bojowego

* 95 walczyło w Powstaniu Warszawskim 18 poległo

* 129 aresztowało gestapo, Abwehra i in., 43 straciło życie, w tym 8 zażyło truciznę po aresztowaniu przez gestapo, 31 więziono w obozach koncentracyjnych, 11 (lub 13) zamordowano

* 122 aresztowało NKWD, w tym 6 straciło życie, 83 zesłano do sowieckich łagrów, w tym 7 dwukrotnie

* 103 represjonowano w”Polsce Ludowej”, 77 aresztowano, 15 torturowano, 20 skazano na śmierć, 22 na wieloletnie więzienie, 9 (lub 10) zamordowały komunistyczne władze po wojnie

* 32 pozostało na emigracji, aż 59 zmuszonych było uciekać z PRL

* 221 odznaczono Orderem Virtuti Militari

* 595 razy odznaczono Krzyżem Walecznych

Najmłodszy Cichociemny miał 17 lat, najstarszy 54 lata, co najmniej 57 z Nich było harcerzami

//en.wikipedia.org/wiki/Cichociemni

//www.facebook.com/groups/tobieojczyzno

//elitadywersji.org/316-cichociemnych/

//elitadywersji.org/armia-krajowa/

//elitadywersji.org/lacznosc-z-krajem/

 

* PROJEKT CICHOCIEMNI *

//elitadywersji.org/instrukcja-cichociemnych/

//elitadywersji.org/informacja-o-realizacji-projektu/

 

PATRONITE – //patronite.pl/Cichociemni/

 

konto: 71 1020 2498 0000 8902 0590 7557