Poczet królów i książąt polskich

Jan Matejko – autor pocztu