Bitwa warszawska 1920 roku

Marszałek Piłsudski (1867-1935)  Pierwszy Marszałek Polski