84 lat mineło od wybuchu Drugiej Wojny Šwiatowej

84 lat mineło od wybuchu Drugiej Wojny Šwiatowej

Druga wojna światowa rozpoczęta niemiecką napaścią 1 września 1939 r. była największą katastrofą w dziejach Polski. Jej skutkiem były olbrzymie straty ludnościowe i materialne, w tym niepowetowane zniszczenia dóbr kultury. Kraj wyłonił się z niej w innym kształcie terytorialnym, ustrojowym, demograficznym. Wojna przyniosła tragedie nie tylko mieszkańcom Polski ale i innym narodom. Ogrom cierpieǹ, nieszczęść, strat moralnych i psychicznych wręcz niewyobrażalnych do zrozumienia.

Przeżycia ludzi tamtych wydarzeǹ, walczących o nasz kraj i nasze pokolenia, piszą historię o ktorej nie wolno nam zapomnieć.

A przecież „ Ludzie ludziom zgotowali ten los”*

*Motto pochodzi z ksiażki „ Medaliony” Zofii Nałkowskiej. Jakkolwiek zostało użyte pierwszy raz w 1944 w Dziennikach czasŏw wojny.