586 Dni Stanu Wojennego

586 DNI STANU WOJENNEGO!

41 Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego 

13.12.1981 – 22.07.1983 

„Stan wojenny został wprowadzony nie w trosce o los Polski, ale po to, by ocalić komunistyczną dyktaturę” 

Konkluduje prezes IPN dr. Łukasz Kamiński

(„Od Niepodległej do Niepodległej”)

 

13 grudni 2022, przypada niechlubna 41. rocznica bezprawnego wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

 

 

Stan wojenny przyniósł Polakom wiele cierpienia, jednocześnie zaprzepaszczając nadzieje na rychłe nadejście demokratycznych zmian.
W niedzielę 13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju.
Na mocy dekretu zawieszono działalność wszystkich organizacji, stowarzyszeń i związków zawodowych, w tym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Zakazano organizowania strajków i akcji protestacyjnych.
Oprócz punktowego uderzenia w tych, którzy byli najbardziej zaangażowani, tych, którzy stanowili elitę “Solidarności”, mieliśmy i godzinę policyjną, sprawdzanie, podsłuchiwanie telefonów, i perlustracje korespondencji.
Władze komunistyczne jeszcze 12 grudnia przed północą rozpoczęły zatrzymywanie działaczy opozycji i Solidarności. W ciągu kilku dni w 49 ośrodkach internowania umieszczono około 5 tys. osób.
W ogromnej operacji milicji i wojska, użyto w sumie 70 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów, 1750 czołgów, 1900 wozów bojowych i 9 tys. samochodów.
Przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego trwały ponad rok i były prowadzone ze szczególną starannością. Kontrolował je m.in. naczelny dowódca wojsk Układu Warszawskiego marszałek Wiktor Kulikow oraz ludzie z jego sztabu.
Na potrzeby stanu wojennego sporządzono projekty różnych aktów prawnych, wydrukowano w Związku Sowieckim 100 tys. egzemplarzy obwieszczenia o wprowadzeniu stanu wojennego, ustalono listy komisarzy wojskowych mających przejąć kontrolę nad administracją państwową i większymi zakładami pracy, a także wybrano instytucje i przedsiębiorstwa, które miały zostać zmilitaryzowane.
Od połowy października z obszarem przyszłych działań zapoznawało się ponad tysiąc Wojskowych Terenowych Grup Operacyjnych. Intensywne ćwiczenia w walkach z tłumem przechodziły oddziały ZOMO.
W więzieniach przygotowano miejsca dla około 5 tys. działaczy Solidarności i opozycji, którzy mieli zostać internowani na podstawie list sporządzanych od początku 1981 r.
Apel byłych opozycjonistów i represjonowanych przed 40. rocznicą stanu wojennego.
Członkowie opozycji antykomunistycznej, którzy zostali pozbawieni możliwości nauki, powinni otrzymać rekompensatę – napisali w apelu przed 40. rocznicą stanu wojennego byli opozycjoniści i represjonowani.
Byli opozycjoniści i represjonowani napisali: “Mamy nadzieję, że 13 grudnia 2021 roku będzie nie tylko kolejną rocznicą tragedii i próby. W mocy wolnej Polski jest zmienić znaczenie tej daty.
Niech przejdzie do historii jako data graniczna, przed którą dokończono przywracanie sprawiedliwości i godności opozycjonistom i represjonowanym.
Środowisku, które z najcięższej próby wyszło zwycięsko, płacąc jednak najpierw bardzo wysoką cenę, często w postaci długotrwałego obniżenia stanu zdrowia oraz szans życiowych, w tym edukacyjnych, zawodowych i ekonomicznych”

 

 

Więcej informacji w linkach poniżej: 
Debata IPN – (Nie) rozliczony stan wojenny
Film dokumentalny o fotoreporterach stanu wojennego.
Stan wojenny w Polsce (1981-1983) Wikipedia
Martial law in Poland Wikipedia
Soviet reaction to the Polish crisis of 1980–1981
586 dni stanu wojennego
Instytut Pamięci Narodowej “Stan wojenny” Plik edukacyjny do pobrania
Krzysztof Wyszkowski: stan wojenny był zbrodnią na narodzie polskim
Stan Wojenny – Polskie Radio PL
Publikacje Instytutu Pamięci Narodowej
Historyk IPN Dr. Grzegorz Majchrzak o internowaniu Wałęsy
W Berlinie odkryto dokument o kulisach stanu wojennego, w tym dot. Lecha Wałęsy
Lech Kowalski Historyk, Historyk Wojskowości o internowaniu Lecha Wałęsy
Ile jest prawdy w czarnej legendzie Lecha Wałęsy?
Rozbite podziemie i cesarz Wałęsa
Stenopis rozmowy Lecha Wałęsy z bratem w trakcie internowania

Gen. Wojciech Jaruzelski przekazuje za pośrednictwem telewizji informację o wprowadzeniu stanu wojennego, fot. IPN

Obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego, fot IPN

Stan Wojenny. Atak ZOMO na wiernych zgromadzonych przed katedrą św. Jana Chrzciciela w Warszawie Foto: PAP/Andrzej Rybczyński

 

Stan Wojenny. Pogrzeb Bogdana Włosika Foto: Czarek Sokołowski

Stan Wojenny. Atak Milicji Fot: Domena publiczna

 

Stan Wojenny. Atak ZOMO Fot, Krzysztof Raczkowiak

Transporter na ulicy Cietrzewia w Warszawie, 16 grudnia 1981. Zdjęcie zrobione z ukrycia, spod kożucha Fot. Małgorzata Niezabitowska

Internowany Lech Wałęsa. Zdjęcie z oryginalnego negatywu. Fotografia wykonana przez Stanisława Wałęsę we wspólnej akcji z Małgorzatą

Niezabitowską i Tomaszem Tomaszewskim.

Drugi dzień stanu wojennego w Polsce. Na zdjęciu Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego Foto: PAP/CAF/Jerzy Undro

Jacek Kaczmarski – Nasza Klasa

Jacek Kaczmarski – Mury

Film dokumentalny o fotoreporterach stanu wojennego

Debata IPN – (Nie) rozliczony Stan Wojenny