Stanisław Muszyński

Stanisław Muszyński (1923-2014)

Biografia

 

Stanisław Muszyński urodził się 29 sierpnia 1923 r. w Cyrusowej Woli w Polsce.Jego ojciec Franciszek brał udział w bitwach o niepodległość Polski.

Matka Marianna z domu Walewska zmarła, gdy Stanisław miał 12 lat. Franciszek ponownie ożenił się z Zofią Dębską, która była dobrą żoną i matką.

Wybuch II Wojny Światowej dramatycznie zmienił życie rodziny, która mieszkała w nim w wojskowej osadzie Zosin w prowincji Nowogródek na dawnych kresach wschodnich. Nazistowskie Niemcy zaatakowały Polskę 1 września 1939 r., a Bolszewicka Rosja zaatakowała nasz kraj 17 września, zajmując terytoria wschodnie.

Rodzina Staszka znalazła się pod okupacją Sowiecką. Wkrótce potem Sowieci zaczęli aresztować i deportować Polaków do niewolniczych obozów pracy na Syberii. 10 lutego 1940 r. Podczas bardzo ostrej zimy Staszek wraz z całą rodziną został deportowany w rejon Archangielski, do osady Rżawka.

Staszek wraz z ojcem zmuszony jest do morderczej pracy przy wycince drzew w lesie. Rodzina żyjąca w strasznych warunkach jakoś była w stanie przetrwać, dopóki Niemcy nie zaatakowali Rosji.

Ten zwrot wydarzeń umożliwił Polskiemu premierowi, będącemu na emigracji, Generałowi Władysławowi Sikorskiemu do podpisania umowy z Sowietami, która pozwoliła na utworzenie Polskiej Armii w Związku Radzieckim. Ta armia miałaby powstać z Polskich wygnańców i została by wysłana do walki z Niemcami.

Był to sprytny ruch ze strony Polskiego rządu na uchodźstwie, ponieważ umożliwił uchodźcom z Polski ucieczkę przed przymusowymi deportacjami. Staszek wraz z ojcem i bratem Bolkiem postanowili dołączyć do formującej się Polskiej armii, kierując się do Guzaru w Uzbekistanie, gdzie formowało się Polskie Armii pod dowództwem Generała Władysława Andersa. Początkowo Staszek został przydzielony do oddziału rozpoznawczego 7. Dywizji.

Wobec braku zapewnienia przez władze Radzieckie zapasów, odpowiednich mundurów i broni oraz stanu fizycznego żołnierzy, którzy przez dwa lata znosili nieludzkie warunki pracy i byli bliscy śmierci głodowej, gen. Anders postanowił przenieść Polskich żołnierzy i cywilów przez Morze Kaspijskie do Persji (Iran).

Staszek podróżował z Armią do Pahlevi (Iran), a stamtąd przez Teheran do Palestyny, został przydzielony do transportu jeńców wojennych do Anglii drogą morską po całym kontynencie afrykańskim.

W Liverpoolu wstąpił do Polskiej Marynarki Wojennej. Tam, w szkole morskiej w Plymouth, przechodzi szkolenie, po którym zostaje przydzielony do Polskiego Krążownika ORP Dragon.

8 lipca 1944 r. Podczas bitwy o Normandię (Francja) krążownik ORP Dragon został storpedowany przez Niemców. Uratowanych przeniesiono do krążownika ORP Conrad – bliźniaka krążownika ORP Dragon. Staszek służył na tym statku do końca wojny, a następnie został zdemobilizowany.

Reszta rodziny, matka Zofia wraz z Tadeuszem i Jasią, młodszym rodzeństwem Staszka, spędzili sześć lat w Polskiej osadzie dla uchodźców w Ifunda (obecnie Tanzania), a po wojnie dołączają do Staszka w Anglii. W Londynie Staszek zapisał się do szkoły technicznej i został przeszkolony na elektryka.

W 1948, rodzice Staszka i młodsze rodzeństwo wyemigrowali do Kanady, gdzie osiedlili się na farmie w Albercie, Staszek po uzyskaniu kwalifikacji elektryka dołączyły do ​​rodziny w styczniu 1949 roku.

Przeniósł się do Edmonton, gdzie spędził 10 lat pracując dla ”Johnson Electric” Następnie otworzył własną firmę, którą prowadził przez 30 lat.

23 kwietnia 1955 r. Staszek poślubił Janinę Chodkiewicz. Wspólnie wychowali troje dzieci: dwie córki Marię i Wandę oraz syna Anthony i pięcioro wnuków.

Staszek do końca wspominał swoich bliskich kolegów, z którymi służył w marynarce wojennej.

Z żoną Janiną uczestniczył w kilku konferencjach członków Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, które odbyły się w Londynie, Nowym Jorku i Barry’s Bay

w Kaszubach, Kanada.

Przez ponad 50 lat Staszek był aktywnym członkiem SPK (Stowarzyszenia Polskich Kombatantów), koło Nr 6 w Edmonton.

Brał udział w tworzeniu Polskiego Funduszu Spółdzielczego w Edmonton (Polska Unia Kredytowa), gdzie pełnił funkcję prezesa przez sześć lat.

Brał udział w budowie Domu Polskiego. Dzięki wsparciu finansowemu swoich kolegów, zainstalował pierwsze oświetlenie w Domu Polskim, jako elektryk wykonał dużo darmowych prac na budowę Polskich kościołów i Polskiego obozu harcerskiego nad jeziorem Garner.

Za wierną służbę wojskową został odznaczony wieloma wyróżnieniami: polskimi i brytyjskimi, a także SPK (Stowarzyszenia Polskich Kombatantów), koło No 6.

12 września 2014 roku opuścił nas na zawsze.

Spoczywaj w pokoju Staszku !

 

Staszkowi na Pożegnanie

Tułaczą drogą szedłeś Staszku

Najtrudniejszą – bo pełną tęsknot, zawodów i niepewności

Najtrudniejszą – bo pozbawioną radości i słońca

Najdłuższą – bo najczęściej nie widać jej końca

Lecz ani cofnąć się z niej ani zboczyć

Tylko zaprzeć się w sobie, tylko zęby zaciąć i iść

Przez mgłę i zawieje, tylko wznieść zmęczone oczy

Iść przed siebie ku gwiazdom na obcym niebie

Słuchać rannych pobudek, wieczornych apelów

I podsysać niknącą z dnia na dzień nadzieje

Że jednak, że kiedyś – dojdzie się do celu

Rodaku, w którejkolwiek znajdujesz się stronie

W kraju, czy poza krajem, jeśli w Tobie płonie

Umiłowanie tego, co wolnością zwie się

I haseł, które żołnierz na sztandarach niesie

Bóg, Honor i Ojczyzna – pomyśl, że dziś zgasło

Serce do końca wierne tym żołnierskim hasłom

Pomyśl to i schyl głowę i westchnij:

O PANIE DAJ MU U SIEBIE WOLNOŚĆ I ODPOCZYWANIE

Władysław Szwender

 

 

Opis zdjęć:

1,2,3. Stanisław Muszyński, 1944

4. Bracia, Stanisław i Bolesław Muszyńscy, 5 sierpnia 1944

5. Krążownik ORP Dragon przed storpedowaniem przez Niemców

6. Krążownik ORP Conrad, na którym Staszek służył do końca wojny

7. Marynarze z krążownika ORP Dragon, Staszek jest w drugim rzędzie, trzeci z prawej

8,9. Marynarze z krążownika ORP Dragon, Staszek jest trzeci z lewej

10. Marynarze z krążownika ORP Dragon, Staszek jest w drugim rzędzie, drugi z lewej

11. Marynarze z krążownika ORP Dragon, Staszek pierwszy z lewej

12. Marynarze z krążownika ORP Dragon, Staszek drugi z prawej

13. Zdjęcie ślubne Janiny i Stanisława Muszyńskich, Edmonton 23 kwietnia 1955

14. Rodzina Muszyńskich – jubileusz 40 rocznicy małżeństwa Janiny i Stanisława

15. 65 urodziny Stanisława, siedzący z lewej strony: wnuki: Lisa, Stefan i Danielle, po prawej Franciszek Muszyński, ojciec i były żołnierz armii gen. Władysława Andersa, z tyłu stoi Janina, żona Staszka

16. Janina i Stanisław Muszyńscy obchodzą Złotą Rocznicę Ślubu 23 kwietnia, 2005