Borys Dąbrowski

Borys Dąbrowski  (1921-2016)

Biografia

 

Borys Dąbrowski urodził się 24 marca 1921 roku w miejscowości Hailar (rejon wewnętrznej Mongolii) w północno-wschodnich Chinach z ojca Stanisława i matki Anny Fomin. Ojciec Borysa, Stanisław był pracownikiem wschodnio-chińskiej kolei, gdzie pracował jako księgowy. Po przejściu na emeryturę był przez parę lat kierownikiem Domu Starców w mieście Harbin w Chinach.

Borys ukończył polskie gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Harbinie i tam zdał maturę. Po napadzie Niemiec i później Rosji na Polskę w 1939 roku, zgłosił się na ochotnika do tworzącej się Armii Polskiej we Francji. W kwietniu 1940 roku z grupą 14 ochotników wyjechał przez Shanghai, kanał Sueski i Port Said. Na wiadomość, że 10 czerwca 1940 roku Niemcy sforsowali Sekwanę i Francja upadła wraz z grupą ochotników dostał się do Beirutu a potem do Homs w Syrii, gdzie dowódca Brygady Karpackiej powitał ich jako „legendarnych ochotników”.

Borys Dąbrowski z kolegami zostaje wcielony do Brygady w dniu 18 czerwca 1940 roku, a po przejściu do Palestyny dnia 15 sierpnia zostaje awansowany na starszego strzelca.  Z Brygadą Karpacką jedzie do Egiptu, bierze udział w obronie Tobruku i zwycięskiej bitwie pod Ghazala w Libii. W kwietniu 1942 zostaje delegowany do Szkoły Podchorążych Piechoty w obozie Beit Jirja w Palestynie. Po promocji zostaje przydzielony do 5. Batalionu, 3. Dywizji Strzelców Karpackich. Przechodzi dalsze szkolenia w Syrii, Iraku i Palestynie a potem przez Egipt wyjeżdza na front włoski.  W styczniu 1944 roku, jako kapral podchorąży bierze udział w akcji nad rzeką Sangro pełniąc funkcję zastępcy dowódcy plutonu. W maju 1944 roku podczas drugiego polskiego natarcia na Monte Cassino zostaje ranny.  Walcząc dalej bierze udział w walkach 2 korpusu Polskiego gen. Andersa wzdłuż Adriatyku, pod Ankoną a następnie w Apeninach i pod Bolonią, już jako podporucznik i dowódca plutonu i zastępca dowódcy 4 kompanii 5 Brygady Strzelców Karpackich.

Borys Dąbrowski zostaje trzykrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Monte Cassino. Po zakończeniu działań wojennych zostaje oficerem łącznikowym 2 korpusu od spraw uchodźców polskich na granicy Włoch i Austrii. Emigruje do Kanady i osiedla się w Edmonton.

W roku 1953 ukończył dwuletni kurs politechniczny uzyskując „National Certificate in Mechanical Engineering” dyplom brytyjski. Pracował, jako kreślarz-konstruktor oraz inspektor w przemyśle chemicznym i naftowym w Anglii, Kanadzie, Japonii i Stanach Zjednoczonych, głównie przy projektowaniu rurociągów i instalacji rafineryjnych.

Był czynnym członkiem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów koło nr. 6 w Edmonton, gdzie przez rok pełni funkcję sekretarza a potem przez długie lata był członkiem komisji rewizyjnej tego koła.

Borys Dąbrowski zmarł w Edmonton dnia 25 września 2016 roku w wieku 95 lat.