Antoni Szela

Antoni Szela (1924-2011)

Biografia

 

Antoni Szela urodził się 31 grudnia 1924 roku na kresach wschodnich.  Niestety nie zachowały się żadne informacje na temat jego rodziny, dzieciństwa i lat młodzieńczych.

W roku 1942 Antoni został aresztowany przez NKWD. Wielokrotnie przesłuchiwany przez władze sowieckie, uznany został za element antysowiecki i wraz z rodziną deportowany na Syberię. Prymitywne warunki życia, zabójczy klimat, głód i okrutne traktowanie deportowanych stały się przyczyną śmierci wielu tysięcy rodaków, w tym także rodziny Antoniego.

W lipcu 1943 roku Antoni wstąpił do organizującej się Armii Polskiej w Rosji. W grudniu 1943 roku wraz z 2 Korpusem Polskich Sił Zbrojnych wchodzącym w skład brytyjskiej 8 Armii, przedostaje się do Włoch i uczestniczy w kampanii włoskiej.  Walczy pod dowództwem Generała Armii, Władysława Andersa w 10 Pułku Artylerii Ciężkiej. W maju 1944 roku, 2 Korpus Polski zdobywa Monte Cassino a następnie w maju zdobywa Ankonę. W kwietniu 1945 brał udział w bitwie o Bolonię. Za swój bohaterski udział w walce z wrogiem, otrzymuje trzy odznaczenia wojskowe, Gwiazdę Obrony 1939-1945, Krzyż Monte Cassino, oraz Gwiazdę Italii.

Po wojnie w roku 1946 wraz z Korpusem Polskich Sił Zbrojnych zostaje przetransportowany do Wielkiej Brytanii. Antoni Szela podobnie jak większość żołnierzy, którym udało się wydostać z Rosji a nie chcąc powtórnie dostać się w szpony bolszewików, decyduje się na pozostanie na emigracji.

W roku 1947 po rozwiązaniu 2 Korpusu Polskiego, Antoni emigruje do Kanady.

Antoni Szela zmarł na atak serca w dniu 10 lutego 2011 roku w Kelowna, Kolumbia Brytyjska, Kanada.