Hallo tu Polskie Radio

Hallo! tu Polskie Radio

Jeśli chodzi o Polskie Radio w Edmontonie, to właściwie nie trzeba wielu słów dla zobrazowania jego działalności. Każdemu Polakowi w Albercie jest ta działalność znana. Wiadomo bowiem wszystkim, że każdej niedzieli, punktualnie o godzinie 5:30 pm rozlegną się dźwięki chopinowskiego Poloneza i zabrzmią jakże dobrze wszystkim słuchaczom znane słowa spikierki „ Staraniem Polskiego Komitetu Radiowego nadajemy na gościnnych falach radiostacji C.K.U.A. nasz niedzielny program”. Na dworze może być ulewna wichura , albo siarczysty mróz albertański i zadymka, albo upalne słoneczne popołudniowe godziny, może być strajk taksówkarzy i motorniczych autobusów, może zdarzyć się jakaś wielka uroczystość rodzinna czy nawet choroba w domu spikierki a jednak w ciągu 12 lat nie było wypadku, aby z wybiciem godziny 5:30, operator radio-stacji nie zapowiedział „ The Polish programme”. Parę niedociągnięć w tym okresie zdarzyło się, ale spowodowane one były wyłącznie technicznymi defektami rozgłośni.

Czasami tylko słuchacze mają problem ze zrozumieniem, że trudno zaspokoić w ciągu pół godziny zwolenników muzyki lekkiej, muzyki ludowej, czy też zwolenników pogadanek i słowa polskiego. My mamy do dyspozycji tylko pół godziny i to tylko raz w tygodniu i nie posiadamy na swe skinienie ani zawodowych artystów ani orkiestr ani chórów ani też zasobów finansowych.

Polski Komitet Radiowy stoi twardo na stanowisku, że gorliwość w szerzeniu, propagowaniu i nauczaniu języka ojczystego, literatury, historii i muzyki polskiej jest naczelnym zadaniem Polskiego Radia. I właśnie gorliwość w tej sprawie Licuje z Duma Narodową Polaka.

Edward Henzel, Przewodniczący P.K.R

Źródło: Biuletyn Kongresu Polonii Kanadyjskiej, okręg Alberta, Listopad 1959