Uroczystość odsłonięcia Pomnika Bohaterów Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie Koło Nr 6 w Edmonton na cmentarzu „Holy Cross”. Edmonton 17 września 2017